eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.438

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 458-459
Nummer: 438


< Forrige . Indhold . Næste >

438.

14 Avg. 1531.

Thingsvidne at en Kapitlet tilhørende Gaard i Kødmangerstræde ikke var vedligeholdt som den burde.

Wii efftherscreffne Hans Vencke, byfoget i Kiøpenhaffn, Andres Haldager, borgemester, Laurs Jenssen, Jenss Kammerswend, Thomes Bryggere, Andres Laurssen, raadmæn, oc Anders Lauresøn, stadzscriffuere her sammesteds, giøre alle vittherliigt oc kendes mett thette vort obne breff, att aar effther Gudz burdt mdxxxj mandagen nest fore vor Froes dagh assumptionis poo Kiøpenhaffns byting war skicket for oss och mange dannemend fleere, som samme dag tingh søchte, erlig och velfornumstig mand Bartild Cristiernsøn, borger her sammesteds, och begierde en tinghøring her aff tingett, att schulle gransche, offuersee oc i sandhet forfare, om then capitells her sammestedz gord liggendis i Kiødmangerstrædet, som Mechild Barsebech (hues siel Gud naade) sist tiilforn i bode oc forscreffne Bartild Cristiernsøn nu selff i boer, var saa logliigen oc skelliigen bygd, forbedrett oc i gode mode holden, som tilbørligt er, effther thet breffs lydelse, som po forscreffne gordt giort oc giffuett er, tha udmeltis thesse efftherscreffne xij dannemendt Knud Daa, Rasmus Skreddere, Jens Skreddere, Ostred Skreddere, Thomess Bysvend, Søren Bagere,

IV s.458

Hanss Scotte kødmangere, Jenss Olsøn, Jep Olssøn, Jenss Bruun, mester Jørgen Baschere oc Anderss Terning, borgere her sammestedz, hvilcke forscreffne xij dannemendt strax udginge af forscreffne tinge oc næden poo forscreffne capitells gord grandgiffueligen offuersaage oc forforde hves brøst oc forsømmelse ther fandz poo samme gord i bygning oc forbedring etc. oc igien indkomme inden iiij tingstocke poo Kiøpenhaffn byeting (forscreffne Knud Daa thalendis alles theris ord), vidnede, sagde oc suore paa theris gode tro, siæl oc sandhet, att forscreffne gord war forsidden oc icke skelligen ved magt holden poo tag, vegger, lofft oc hues anden bygning, som poo samme gord ved lighæ at holle behoff giordes. Tiil vitnessbyrd, att saa i sandhett er ganget och farett, som forscreffuit staar, lade vij henge vore jndsegle neden fore thette vort opne breff. Datum ut supra.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.459

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 6 19:16:26 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top