eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.436

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 456-457
Nummer: 436


< Forrige . Indhold . Næste >

436.

19 Maj 1531.

Lavrids Guldsmed giver Hr. Henrik Gøye Underretning om forskelligt Arbeide, han har udført for ham.

Venlig och kierlige hellssen mett wor herre. Kiere her Hynryck, synderlig gode wen, mo y widde, thett jeg haffuer wndtffangen xlij lot suluer gammellt aff edthers swend Hanss. Ther haffuer jeg affwebrent xxiiij lott, ther gyck iiij lott aff y brennyngen. Item haffuer jeg oc entffangen iij Jochumdaler. Sumarum thette brenne sølffuer er xliiij lott. Haffuer jeg giort edther iij stobe, som wege xl lott. Thesse iiij lott, som stobene ere ffor lette, them sender jeg edther mett stabenne mett edthers swen Hanss, oc mo y widde, att thett er mig storligen y moed, thett thesse iiij lott ycke bleffue fforarbeydett y thesse samme stobe. Item kiere her Hynryck beder jeg edther gerne, thet y wille geffue mig tyt till, nar jeg schulde arbeyde ffor edther oc ycke saa hasteligen, thy jeg kan ycke saa well flyttelig geøret, som jeg gerne wylle geyørt. Item mo y widde att edthers swen haffuer bettalet mig for arbeys lonen x Mk. Item kiere her Hynryck er thett myn ydtmygeligen bøn till thette, y wylle nogit betencke edther om thette gamble regenschab oc sende mig nogett aff edthers waare, nar y kan komme tiill mett. Her mett edther

IV s.456

Gud beffallendes altijt. Myn villigen tro theniste. Screffuit Kybnehaffuen fryddagen epther assentionis Christe anno domini mdxxxj.

Lauris Goldsmetth.

Udenpaa: Erlig och welbyrdige och strenge rydder her Hynryck Gøee høffues mandt paa Worgenborge kerlige sendes thette breff. Med Langebeks Haand: Foræret af her biscop Harboe 1751. Orig. paa Papir med Segl i grønt Vox blandt Danske Selskabs Papirer.

IV s.457

< Forrige . Indhold . Næste >

Opdateret: søn apr 6 12:47:42 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top