eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.424

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 443-444
Nummer: 424


<-Forrige . Indhold . Næste->

424.

3 Sept. 1530.

Kgl. Tilladelse for Helligaands Hospital til at udsende Bud over hele Sæland for at samle Almisse.

Vii Frederick osv. giøre alle witterligt, at efterdi de 3 hospitaler, som vare uden oc inden vor stad Kiøbenhavn, som var St. Jørgens, St. Giertruds og Hellig Giesthuus hospitaler, er nu tilhaabe lagt og giort udi een hospital, saa at de fattige, syge og saare mennisker, som vare udi forskrevne hospitaler, nu er og opholdis udi Hellig Giesthuus. Thi haver vii aff vor synderlig gunst og naade, den almægtigste Gud til lov og ære og fattige og siuge og saare mennisker til hielp, trøst og underholding, undt og tilladt og nu med dette vort aabne bref under og tillader, at dend forstander og fattige, siuge og saare mennisker, som nu ere og herefter kommendes vorder udi fornævnte Hellig Giesthuus hospitall, maae og skulle herefter udskicke deris bud og tienner over ald Sielland, til haabe samle og sancke goede menniskers almisser og gaver til fornævnte fattige, siuge menniskers føde, nødtørft og underholdning. Thi bede vi kierligen alle voris vndersaatter, os elskelige værdige herrer biscoper, prælater, abeder, prior og alle andre aandelige og verslige og besynderligen strengeligen biude alle voris fogder og embedsmend, som forbemelte fattige, siuge mennisker[s] bud og tienere hende for at komme, at i dennem skytte og beskierme, fordre og fremme til det beste, ey

IV s.443

tilstandendis, at dennem skeer nogen hinder, forfang eller ofverlast paa deris persohner eller hvis de have med at fare udi nogen maade, under vor hyldest og naade. Gifvet paa vort slott Gottrup løfverdagen nest efter St. Hans dag decollationis aar mdxxx.

Kjøbenhavns Selskabs Skrifter VI, 48. Ogsaa Afskrift i Resens De Fattiges Forraad.

IV s.444

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør apr 5 18:39:45 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top