eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.40

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 30-31
Nummer: 40


<-Forrige . Indhold . Næste->

40.

22 Feb. 1432.

Arild Klemensen, Degn i Linkøping, bekender, at han er Vor Frue Kirke 225 Mark lybsk skyldig for Sten og Kalk, som han paa Kong Eriks Vegne har faaet af Kirken, hvorfor han sætter sine to Vandmøller i og ved Kjøbenhavn i Pant.

Alle men, som thettæ breff se eller høre, helser jech Arald Clemenssen, dæghen i Lyncøpyng, ewynnelighe met gwth, ok wel thet alle men kwnnecht wære, so the nw ære som komme skulæ, at jech wetherkenner megh met thettæ myt oppnæ breff, skyldegh at wære wor Frwæ kyrke i Køpmanhaffn ccxxv march lubycenses i gothe pennynge ok geffæ fore steen ok lym, hwilke jech fyk aff fornefnde kirke pone myn natheghe herre konyngs weghne til myn natheghe frwæ drotnyngs maagh, hwes syel gwth haffe, betalesculendæ innen pascha nw nest er kommendæ wden alt hynder, fforæ hwilke pennynge, om the ey worthe tha betalethe, som fore er saght, tha pantsettær jech fornefnde kirke too mynæ wathnmøller meth therre møllestæthe

IV s.30

ok aal therre telhøræ, en standendæ innen Nørræ port i Køpmanhaffn 1), ok then annen næst wet strandæn wdæn Wæstræ port wet byen, i sodan madæ, at fornefnde kirke wæryæ sculæ annamæ fornefnde møller fore et pant pone kyrkenæ weghne ok oppbære alt landgildæ ok rentæ til kyrkene nyttæ, hwat the skyldæ kwnnæ arlighe, so lenge til ffornefnde ccxxv march lubycenses worthe føl betalethe aff then renttæ ok landgildæ, so the hwer, men at hwat kyrken bekoster pone bygnyng eller bæthryng pone the fornefnde møller, thet scal betales aff landgildæt, ok enktæ reghnes kyrken til aaffellyng i howet swmmen. Ok naar gwth wel, at fornefnde kyrke haffer føllelighe oppboræt the fornefnde ccxxv march aff fornefnde møller, tha sculæ the frij kommæ til myn hand eller mynæ arwynge hand i sodane madæ, som the tha fynnes. Her offer bynder jech mech til ok mynæ arffynge at frij ok hemlæ fornefnde kirke fornefnde møller til paant at haffæ ok brwghe til set nyttæ so lenge fornefnde pennynge swm worther føllelighe betaleth, som fore stander screffet, ok worther the møller eller møllestæthe kirken aff deldæ met laandz lagh, tha sculæ jech ok mynæ arffynge holdæ kirken skatheløsæ ther foræ i allæ madæ. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cura sigillis honorabilium virorum, videlicet dominorum Johannis Clementis, decani Haffnensis, Clementis Clementsen, canonici Roskildensis, fratrum meorum, Andree Laurencii et Arnoldi Krwsæ, proconsulum Haffnensium, presentibus est appensum. Datum anno dominj m0 cd0 xxxij0, die sancti Petri in cathedra.

Udenpaa med en samtidig Haand: Recognitio domini Arnoldi Clementis, quod tenetur ecclesie beate virginis in magna summa pecunie. Med en senere Haand: Super klocke høffue hoess nørre porth. Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. Seglene ere affaldne. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 36-38.

__________

1) I et Dokument fra Marts 1432 omtales »Her Areldis vedher mølle, som star hoss Norre port i Kopendhafn«. (Første Bind Nr. 118; jfr. andet Bind Nr. 41.)

IV s.31

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre jan 10 17:43:32 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top