eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.394

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 409-410
Nummer: 394


<-Forrige . Indhold . Næste->

394.

16 Juni 1526.

Lejebrev paa en Gaard i Skoboderne tilhørende de 24 Oldefædres Alter i Frue Kirke.

Jeg Lauress Pedherssøn, borghere i Kiøbnehaffn, giør wittherlict met thette myt obne breff, at ieg met myn frii weliæ och myn kiære husfruess Karene Jenssedotthers raad oc samtickæ haffuer i leyæ annamet oc breff paa taghet aff hedherlig man her Pedher Hendricsøn, perpetuo vicario tiil xxiiii seniorum altere i wor Froe kircke her samested, oc hanss forscreffne alteris gard oc grundt ligendess

IV s.409

vtii wor Froæ sogen i Schoboerne østhen vp til thet steenhuss, som Nielss Schriffuer, radmandt, wpbigde oc nw Jeep Eskilsøn i boer, westhen wp tiil then gardt, som Mattz Baghere i boer, wti huicken iegh selffuer nw besidher, ath haffue, nyde, bruge oc beholle wti myn, myn kiære forscreffne husfruess oc beggess wore børnss liffz tiidt met all forscreffne gardtz retthe tiilhørelsse i lenge oc brede, inthet wndhertaget i alle made, som han nw findes oc indbigdt er, met forordt oc wilkoer, som effther følgiæ: Først at wii forscreffne skulle lade bigge eth huss vti gardhen indhen seex aar, thw loft høgt nu nestkommendis, bigge och forbeydre forscreffne gardt, bigdt oc forbeydret i gode made holle, oc the huss, som nu bigde ære, holle them wel ferdige met godt fodt, wegge, steentacht, oc bigge them vpa ny, nar som behoff giøress, oc giffue hanum oc hanss efftherkommeræ tiil forscreffne altere thij Lybske march huert aar tiil landgille aff forscreffne gardt, halffdelen indhen sancti Dionysii dag, oc annen halffdelen indhen fiortthen daghe effther paschen tiil gode rede. Oc schulle wii holle all kongs oc byess tiønge, som gøress schall aff forscreffne gardt. Oc wii schulle ey macth haffue forscreffne gardt at pantsetthe, seliæ, affhende eller oc nogher wplade thette wort breff wthen hanss eller hanss efftherkommeris roedt oc samtickæ. Oc nar som wii alle ære døde oc affgangne, eller oc nar forscreffne wilkoer ey holles, som forscreffuit staer, thet Gud forbiude, oc mercklig briøst fyndhess, tha schal han oc hanss efftherkommere fuldmact haue, thette wort breff ighen at kalle oc giøret døt oc mactløsth oc saa anname forskreffne gardt ighen tiil forscreffne xxiiii seniorum altere wdhen all retgang eller delemaell i nogher madhæ. Thil idhermere foruaring hengher ieg myt jndzeylæ nedhen for thette myt obne breff, medt beschedne mendz, som ære Henning Jenssøn schomagher, Keel Nielssøn schomagher, myne kiære metborgeris. Datum Haffnis ipso die sancti Wilhelmi abbatis et confessoris anno domini m0 quingentesimo vigesimo sexto.

Udenpaa: Lauritz Pedersøns genbreff paa en gaard østen i Skoboerne. Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.410

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir apr 1 20:29:53 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top