eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.391

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 406-408
Nummer: 391


<-Forrige . Indhold . Næste->

391.

1 Sept. 1525.

Fortegnelse over de Vikarernes Kapitel tilhørende Bryggerkedler, samt over de for disse betingede Aartider.

Anno domini mdxxv ipso die sancti Egidii abbatis annamede iegh procuratorium capituli vicariorum poe alle panner oc kelle, oc fandz thetthe register som her efter følger:

Primo Cristofer Dirickssøn haffuer i panne poe ix tønner, som mester Hanss Nyman gaff, oc giffuer Michaelis iij march.

Item dominus Petrvs Jacobi haffuer i kedel, oc gifuer Michaelis viij Sk.

Item Nielss Tynnebinder poe Gamle torgh i kedel, oc giffuer xxiiij Pasce et Michaelis.

Item Jon Bryger poe Nørregade i kedel poe v tønner, som her Michel Matzen gaff, oc giffuer iij march Pasce et Michaelis.

Item Hanss Trøyne kellesmedth haffuer i kedel poe ii tønner, oc giffuer Michaelis xij Sk.

Item Rasmus Brygere i kedel, som Jep Perssen burgere gaff, oc giffuer ii march Pasce et Michaelis.

Item Anderss Bryggere i her Iohan Oxess gordh i Kødmangere gaden haffuer en panne poe vij tønner, som Karine Per Hanssens gaff, oc giffuer iij march Pasce et Michaelis.

Item her Ipp Perssen prior i kedel poe ii tønner, oc giffuer i Sk. grot.

Item Jep Brygger poe Rosengorden en kedel poe iiij tønner, som her Nielss Seufrinssen cannic gaff, oc giffuer ij march Michaelis.

Item Hans Nielssen poe Nørregade i kedel poe iiij tønner, som her Hanss Anderssen vicarius gaff, oc giffue[r] ij march Michaelis.

Item her Oluff Brandani i kedel poe iij tønner, oc giffuer xx Sk. Michaelis.

Item mester Class Uess i Skomagere boderne i kedel poe vij tønner, er ny, som her Jep Nielssen gaff pro vno anniuersario, oc giffuer iij march Pasche et Michaelis.

Item Jenss, bonde i Valinsbeck, i kedel poe iij tønner minus i fyerding, giffuer i march Pasche, pro quo dominus Olauus Sko(ning).

IV s.406

Item Per Grutbe(?) poe Vestergade i kedel poe iij tønner, dabit ix Sk. Michaelis.

Item Gregerss Bøtker i Kødmengerborne i kedel poe ij tønner, et dabit i march Michaelis, pro quo Lasse Murer poe Nørregade.

Item Nielss Remmesnidere i kedel poe iij fyerdinge, et dabit x Sk. Pasce.

Item Mattis Kødmongere haffuer i kedel poe vj tønner oc giffuer iij march Pasce et Michaelis.

Item her Michel i Gladsaxe haffuer i kedel, som her Jesper i Birckerødth gaff, poe ij tønne, oc giffuer i march Pasce 1).

Item Anderss Jenssen(?) poe thet hyerne vedh ... h haffuer i kedel poe iij tønner oc giffuer i march Michaelis.

Item Moenss Remmesnidere i Kloster st(r)ædith i kedel poe ij tønner, oc giffuer i march Michaelis 2).

Med en anden Haand er senere tilføjet:

Christiern Harniske wiskere in bodis Per Jonssens in parochia sancti Clementis een kædill paa ij tønner, dabit j march Micaelis.

Item her Nielss Riiber haffde een capittelss kædill paa ij tønne oc j fjæring oc giffwe j Sk. grot tiill sancti Micaelis dag.

Item een kædill paa iiij tønner, som wor tiill her Pæders Snostorps oc ey kunne wære paa leye, førre æn han forbædredes, som Maaenss Bryggere i Klædebode hawer oc giiffuer ij marck Pasce et Micaelis.

Item dominus Cristofferus Andree perpetuus vicarius ad altare sancti Llucij, qui obiit 2da feria ante beati Thome apostoli in anno domini mdxxvto, llegauit capitulo vicariorum i brygge kædell paa ij tønne oc j færiing oc ij brygge kaar, purstummen(?) øøsze oc tratt, som er paa lleye oc Per Clæmitzen haffuer fore ij march.

Item Morthen Kongh i Bagswær haffuer een capittilss kædell i lleye, som tiill forne her Nielss Ribere haffde, fore xij Sk., foreloffuere her Jeip Anderssen Kalendarum . . .

Item her Hanss Køge in cimiterio ecclesie beati Nicolai haffuer een capittilss kædell, som her Hanss Monssen pie memorie haffde, stoor paa iij tønner oc scal giffwe annuatim xx Sk. tiill Micaelis 3).

(Næsten alle Antegnelserne ere senere overstregede).

__________

1) Med en anden Haand tilføjes herefter: »Hennæ haffuer Oluff Snigiere wed Graabrødre for xij Sk. . . aarlig«. Paa Heftets Omslag er antegnet »Restans aff kelle lleye,« og derunder: »Her Michel i Gladsaxe - i march.«

2) Siden rettet til: Pasce.

3) Med anden Haand er her endnu tilføjet: Pouel Hansen oc giffuer j march.

IV s.407

Registrum anniuersariorum de caldaribus capituli vicariorum.

Primo mester Hanss Nymandss de iii Sk. grot in aduentu domini. - Misse pro altaribus.

Item anniuersarium magistri Joannis Lagonis vicarii et parentum eius de ii Sk. grot. - Misse pro altaribus.

Item anniuersarium domini Nicolai Seuerini canonici de ii Sk. grot circa purificationis. - Misse pro altaribus.

Item anniuersarium dominorum Erasmi de Gladsaxe et Laurencij Bundonis de ii Sk. grot ex duobus cacabis. - Misse pro altaribus.

Item anniuersarium domini Jacobi Nicolai vicarij in ebdoma post Letare de ii marcis cum nouem lectionibus. - Misse pro altaribus.

Post Pasca.

Anniuersarium Catherine Per Hanssens de ii Sk. grot de magna sartagine. - Misse pro altaribus.

Item anniuersarium domini Joannis Magni vicarii, altero die Egidii de ii Sk. grot. - Misse pro altaribus.

Item anniuersarium Jacobi Petri et vxoris eius Kristine circa festum Mathei de ii Sk. grot. - Misse pro altaribus.

Item anniuersarium domini Joannis Andree vicarii de ii Sk. grot. - Misse pro altaribus.

Senere er til forskellig Tid tilføjet:

Item anniuersarium domini Cristofferi Andree, vicarii sancti Lucij altaris, de tribus solidis grossorum circa Thome apostoli. - Misse pro altaribus.

Erogata ex parte capituli.

Item panthede jeg capittill tiill brygning oc gaffn eet braadde jern, som langge her Anders haffde fore ij march. Anno dominj mdxxvj post Michaelis.

1528 var capittelss kelle 22.

En bleff borthe i her Seufrin Kockes tidh hos Mogens Bryger.

Item iiij forkommes i her Oluffs tidh.

Item iij soldes anno domini 1538, peninge bleffue skiffthe.

Item iij liden hafuer her Jens Jonssen ath foruare.
(med en anden Haand er tilføjet): bleff bortthe i bestolling.

Item vij skippund kelle kober fick kongen, viij kelle oc en panne anno 1540 skath.

Originale Optegnelser i Geh.-Ark. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 180-83.

IV s.408

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør jan 18 17:00:50 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top