eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.383

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 396
Nummer: 383


<-Forrige . Indhold . Næste->

383.

13 Dec. 1523.

De i Nr. 382 omtalte malmøske Borgere løslades.

Venlig helssen tiill forn, kiere her Henrick, som i scriffue, ath thet bleff beslutthet wtij Roschilde, thet schulle stande i en frij feelig dag oss emellom paa alle siider, saa well them vtj Skaanne som ether och ethers tiilhengere, som tiilstede ere wtij Køpenhaffn, oc athij ther wdtoffuer haffue forschreffuet nogre aff Malmøss burgere at skulle komme tiill ether, tha giffue wii ether tiill kiende, atij nest forleden natt kom nogre paa wor skortt och ey viste løsszen, tha bleffue the vpholden fore priiss oc haffue wij ycke trodt ath the haffde hiemme vti Malmøø, dog the saa selffue sagde, før nu wij finge ethers breff ther om; som i och schriffue ath thennum schall were tagett fran hues the haffde mett at faare, thet schall ycke findis; huorledis the ære komne paa wor skartt, tha ladde wij thennom dog ether tiill wilge følge oc vele wij her effter saa well som tiill forn hollde vbrødeligen hues contractt oss emellom forseglett er, begerendis thesligiste aff ether skee maa. Ether Gudt beffallendis. Datum i leyerett for Køpenhaffn sancte Lucie dag aar etc. Vnder wor signether. Johan Rantzow, riidder. Ask van Kramme. Erick Erickssen. Esge Biilde. Niels Vmern.

Koncept i Geh.-Ark.

IV s.396

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 30 19:44:06 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top