eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.380

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 393-394
Nummer: 380


<-Forrige . Indhold . Næste->

380.

20 Maj 1522.

Fortegnelse over Penge, som Hr. Henrik Gøye laante paa Kongens Vegne, blandt disse Kreditorer findes flere kjøbenhavnske Kjøbmænd.

Register poa the penninge, som her Hinrick Gøye, ridder, Kong. May. myn alder kereste nadigste herres statholder i Suerige, haffuer loent vti Stocholm aff Dansche oc Tytzsche købmendh aar etc. xxij tiisdagen effter cantate till at løne oc betale Hans Nades krigsfolch met, huilche peninge jeg Knudt Nielsen scriffuer haffuer annamet oc vpborit oc effter forscreffne her Hinricks befaling fra meg leuereret, huilchet iegh bewiser met myn egen handt.

Fførst aff the Tysche køpmendh.

Diderich van der Busch viijc marc. Willom van Rottherdam tw hundret marc. Jochom Leede fem hundret marc. Diderich Compalle eeth tusen marc. Heyne Kommerfelt vc marc. Johan van Hest eeth tusen marc. Peter Gørts try tusen iijc marc. Johan van Kalue iij c marc. Hans Hesse try hundret marc. Mattijs Smit iijc marc. Peter van Mechelen eet tusen marc. Ffrants Feddermacher eet hundret xxv marc.

Sumen ixm ic xxv marc.

IV s.393

The Dansche køpmendh:

Jep Hanssen i Malmø viijc marc. Per Laurissen aff Køffuenhaffn eet tusen marc. Hans Simenssen aff Schelschør eet hundret marc. Claus Wiberssen i Malmø iijc marc. Ffrants Rogell oc Mogens Matsen i Køge vc marc. Niels Hanssen i Køffuenhaffn iiijc marc. Jacob Brwn i Landskrone tw hundret marc. Laurits Hwidt i Helsingør vc marc. Oluff Mogensen, Jacob Michelsens swend i Malmø vc marc. Niels Scriffuer i Slauelse eet hundret marc. Mogens Jenssen i Køffuenhaffn iijc marc. Schipper Kield i Nestwit ijc marc. Dytmer van Lønneburg vc marc. Ingwer Matsen i Roschilde vc marc. Anders Niels Stemps dreng i Køffuenhaffn xijc marc. Rasmus Matsen aff Malmø vjc marc.

Summa lateris [viij]m ijc marc.

Hans Krytze aff Roschilde vjc marc. Niels Matsen aff Nestuit ijcxx marc. Oluff Scriffuer aff Køffuenhaffn tw hwndret marc. Lauris Hanssen ibidem tw hwndret marc. Giert Engelbret Finckes dreng ibidem iiijc marc. Jacob Kort Bermands dreng ibidem vc marc. Berent Hettermandh iijc marc. Thesse penninge kome ich vdth. Lauris Nielsen aff Køffuenhaffn iiijc marc. Heinrich Snar ibidem ijc marc. Hermen Børnemand po Jurgen Kochs myntemesters vegne iijm marc.

Summa lateris vjm jc xx marc. Summarum er [x]xijm iijc xlv marc.

Antwordet ieg her Seuerin Norby viijm marc aff forscreffne summer.

Item Steffen mynster scriffuer try twsen marc at løne Schotterne met.

Item antuordet ieg forscreffne Stheffen trytusen marc at løne the Freser met.

Item antuordet ieg her Henrich selff viijm vjc xlv marc.

Summa summarum xxijm vjc xlv marc, som iegh effter her Henrick Gøyes befaling fro meg leuereret haffuer, thet beuiser ieg met mit signete herwnder triicht.

Haffuer ieg end nw anammet aff Peter van Mechelen eeth tusen marc rede peninge.

Item en nw anammet aff Berent Hetthermand tw hwndret marc. Thesse penninge kome iche tiillstede.

Item aff Corelnelius Heymandt tw hwndret marc.

Thesse forscriffne twsen marc haffuer ieg antuordet Steffen mwnster scriffuer effter her Henricks befalingh.

Item forscriffne iiijc marc haffuer jeg antwordet forscreffne Steffen Scriffuer effther her Hinrick Gøyes befaling.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark. med Segl. Med Langebeks Haand mærket: Foræret af Hr. Biskop Harboe 1751.

IV s.394

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 30 18:23:25 CEST 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top