eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.377

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 390-391
Nummer: 377


<-Forrige . Indhold . Næste->

377.

24 Sept. 1521.

Forlig oprettet mellem Dr. Hans Luchesen, Kantor i Roskilde, og Mester Mads (Persen), »Kollegial udi Kjøbenhavn«, til Afgørelse af et Klagemaal, den sidste førte, fordi Dr. Hans Luchesen ikke vilde yde den vedtagne Afgift af det Vikarie og Alter, M. Mads havde overladt ham.

Vij Laghe Vrne, met Gudz naade biscop i Roschilde, giøre widerligt oc kendes met thette wort obne breff, at aar effter Gudz byrd mdxxi tigsdagen nesth effter sancti Mauricii dagh her paa wor gard Bestrop, neruerendes oss elskelige her Oluff Andersen, her Hanss Olsen, wor canceller, och her Hanss Persen, canicker vdi wor domkircke Roskilde, møtte wore for oss oss elskelige doctor

IV s.390

Hanss Luchessen, cantor vdi forscreffne wor domkircke Roskilde, oc mester Matts, collegiatæ vdi Køpenhaffn, om nogen sagh, forscreffne mester Matts gaff ther foræ i saa mode, at forscreffne her cantor schulle icke haffue fornøget hanom met beneficien for siit vicariæ oc altere apostolorum vdi vor Froekircke i Køpenhaffn, som hand forscreffne her cantor till wilge oc gode resignærede effter then handell och contracht, thenom emellom ther om giordt wor. Thaa paa thet at trette oc wwilghe skulle thenom fortagis och aff stilles, roodde wij thenom ther offuer till en godh oc wenligh foreningh och forligelse, hwilken oc thaa mett begge partes fulde wilghe oc sambtycke vdi saa mode endelige giordt och besluttet bleff. Fførst loffuede oc tilsagde forscreffne her cantor at vele fly och frij samme mester Matts forscreffne vicariæ oc altare igen till rett eyedom innen iwledagh nest kommendes, oc at forscreffne mester Matts moo oc schall nw strax sancte Michaels dagh nest kommendes anamme samme altares procuratorium oc veræ fuldmectigh offuer thet gotz och renthe, ther till ligger, at holle Gudz tieniste oc andre onera vppe mett oc brwghe thet till forscreffne alteres oc siit eget forbedringh oc gaffn skellighe oc retferdeligen, oc ther offuer ey wære nogen plictiigh till regenscab i noger mode. In cuius testimonium sigillum nostrum presentibus est impressum. Datum anno, die et loco, quibus supra.

Udenpaa: Litera concordie inter D. Lucam cantorem Roschildie et M. Mathiam Petri Haffnis altaris (?) apostolorum in ecclesia collegiata .... pe ... orem. Orig. paa Papir i Konsist. Arkiv med udvendig Forsegling. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 172-73.

IV s.391

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør mar 29 19:21:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top