eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.376

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 389-390
Nummer: 376


<-Forrige . Indhold . Næste->

376.

30 April 1521.

Lejebrev paa en St. Peders Alter i Frue Kirke tilhørende Gaard i Kødmangerstræde.

Jeg mesther Mattis Perssen, procurator till sancti Petri altere i høie kor i wor Frue kircke i Københaffn paa then nørre side, som doctor Per Albretssen oc her Laxman, ridder, funderedhe oc gaffue forscreffne universitati, gør witherligt oc kenness met thette mith obne breff, ath meth rectoris oc magistrorum oc doctorum raadh, willij oc samtycke haffuer [jeg] undth oc i lejæ ladet oc met thette mith obne breff under oc i leiæ ladher beskeen mandh Hans Pouelssen,

IV s.389

borgher i Køghæ, oc hans tilkommendes hossfrue met beggis theris æcthe børn een forskreffne alteris gord ligendis i Kødmangherss strædhet syndhen till Rosengordhen oc østen till sancti Jurghens gord i lengæ oc bredhæ, som han nu inhegneth er oc begreffueth, met sodant vilkor oc forordh, at forscreffne Hanss Pouelssen, hans tilkommendes hossfru oc beggis theris æchtebørn schulle bygge eth nyth huss, muret mellom stolpæ, tu loffth høith, oc andher huss, som ther bygges schulle, muress mellom stolpæ oc teckes meth stentackh oc giffue meg oc myne efftherkommere toll marck om aarit orligen, haldelen at Poske oc haldelen at Michaelis bethimelige, oc holle selffue alle konghens oc bysentz tynghæ, som paalagt ær eller oc poleggendis worder. Item trængde them aff fattidom eller ander merckeligæ brøsth skyld, som rector, doctorer oc mesther oc dannemænd aff radith kunne besynne oc offuerveiæ, tha maa the pantsætte samme bygningh, dog at thee tilfornæ først schullæ biudhæ iordrothen till. Nar thesse forskreffne dødhæ oc affgangnæ ære, tha skall forskreffne gardh met all sin forbædringh komme igen till forscreffne altere uden all hindher eller helperedæ, oc giffther forscreffne Hanss Pouelssen icke, tha skall han haffue mackt at oplade thette breff mand eller qvinnæ, som nyttelige ære oc vill forscreffne vilkor upholle oc icke forskreffne bygning seliæ eller pantsettæ eller affhende skall i nogher maade, oc effther then mandz eller quinnes tiidh friit oc qviith komme igen till forskreffne altere met all sin forbædringh. Till ythermere vithnessbyrd haffuer ieg hengt mith jndsegel nedhen for thette mith breff meth hetherlige mendz mester Pouel Andersens rectoris i universitetet i Københaffn, doctoris Vincencii ordinarii in antiquis juribus, som giffuit er i Københaffn sanctorum Philippi et Jacobi apostolorum affthen anno domini millesimo quingentesimo vicesimo primo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.390

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør mar 29 19:13:48 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top