eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.375

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 388-389
Nummer: 375


<-Forrige . Indhold . Næste->

375.

22 April 1521.

Præsten Peder Pedersen (Tollers) Testament, hvori han betænker Kjøbenhavns Kirker, Klostre og Hospitaler.

In nomine domini amen. Men inthit er vissere en døden etc. Jeg Per Persson presth, dog jeg er skrøbelig til mith legeme, hobess dog til Gudh, ath ieg er karsk til myn syel, acter ieg ath skicke mith testamente, Gudh til loff, min oc alle cristne syele til roe oc lisze, aff thet gotz, som Gud haffuer mig meth forlenth. Førsth giffuer ieg min herre bispen min minste sølf skoldh. Item til min sognekircke ii mark oc min bestthe kanne. Item min sogneherre iij mark, capellanen j skilling grot, dyegnen j hyinnde, klockeren vj skilling. Item til vor Frue kirke, huor som ieg vdvel min leyerstedh vedh mith altere, min besthe hesth, til capellen min rosenkrandss meth sølffuith, til mith altere alth thet gotz, som ieg tilforne haffuer skickidh ther til, Gudh til loff oc alle hanss hellgen, min oc alle cristne syele til roo oc liisze. Item sogneprestten til vor Frue, som skal begraffue mit ligh, ii marc. Item til Helliggesstuss i pund malth oc j tønde mel, til Klare kloster j pund byg, til Groe brødre i pund byg. Item til sancte Nicolai kircke i mark, til sancte Clementis kircke i mark, til sancte Gertrvds capelle i skilling grot, til sancti Jeorgii capelle en grøyde meth in stackidh fodh, her Moenss Nielssøn mith beste løfuekar, min vescke oc i aflang bøstekedel. Item her Per Snostrvp min skiffue, som stor i then store stuffe. Item her Hans Gunderssøn eth lidith skaff, som stonder i min stue. Item her Jenss til Syele altere mith beste sølspende oc en mullu. Item her Hanss til Cristofferi altere en skyorthe oc eth becken. Item her Laurenss til Brønshew legendam sanctorum, her Søfrin min frenne en farbog effter Riber stickh, ii tenfadh, eth hyninde oc en mullu, Morten Hører min paltzrock. Item Berte Jep Nielssøns iij mark, Elszebe Nielsse datter en sye flesk, iii duge, eth hyinnde oc ten kanne, som hennes broder mester Peder gaff meg, Bodil henniss dater en bloe dictenss døyne oc hoffuitdøyne, i par lagen, i dug oc en kanne. Item Albrecth min søsterssøn mith besthe follebordh, in hesth, som han fick meth sig, oc ijc mark, som min successor skal fornøge hannum meth tiden, oc min fæderne gord poe Vestre gade meth thet jordegotz, som ieg haffuer i Stranbastustredith. Item til Strøbøy kircke v marføl, som ieg haffue ther gongendess, til presthegorden en koe. Item Anderss Knudhssøn min frende min groe fole, en sengedyne oc en hofuidøyne, i par lagen, eth sengklede, i groyde, en kanne oc en kistthe. Item Lusze hanss søster en kanne, en

IV s.388

groyde, i dug. Item Jøren Skreder en kanne, Rasmus Bunthmager en gryde. Item min moersyster i hesth poe vi mark. Item Nielss min frenne, som er til skole i Landskrune, en opredh seng, en grøyde, en kanne, ith hyninde, en bogh som kallis ortulus anime. Item Kistine Nielsse doter i Værløse magle eth hyninde, en ørek oc eth horss. Item Oluff hennis broder en korde, en annen pige, teriss søster, ii tenfadh smoe. Item Kistine, meg tyen, en opredh seqg meth then træ seng i mit herberge, min kanne, som her Rasmus gaff megh, nogen høer, som liger i kistten, en kedel, som ieg lodh gøre en noy bodn i, en benckedøyne, en koe, math oc øll, som her findess i gorden, ath bruge til sancte Michelsdag; Laurenss, henness søn, eth follebordh pae mith loffth, en opredh seng, i grøyde, i kanne, eth hyninde, i dug, en tyebog poe pergmen oc i fole, som ieg haffuer i Strøby. Item bode skulle the nøyde thet nøy høge huss frith i teriss tidh. Item ad Vniuersitatem iii marchas, til Kalente lagith mith store becken, til Anthonii gillith i dug, i tenstob oc eth hanklede, ad domum vicariorum eth glaruindue, ii tenfadh, i tenstob. Item til min residenciam mine brøygekar, j lesth tønner, iestru, vrtekedel, trath oc thet skal altidh bliffue vedh gorden oc ladess soe goth. Item iii syelebadh fatige folck. Item tetthe mith testamente oc yderste willye befaller ieg hederlige men her Per Ippssøn, her Moenss Nielssøn vicariis oc her Lauerenss Perssøn min successor, ath the thet soe vdredhe, som the ville forsuare for Gudh. Til større foruaringh oc bedre stadhfestning haffuer ieg trycth mith ingsszel neden for thette mith testamente meth hederlige mendss kerligen tilbedne, som ere her Ipp Perssøns prioris vicariorum oc her Hans Gunderssøn vicarii. Giffuith oc gyorth i Københafn anno domini millesimo quingentesimo vigesimo primo, in profesto Jeorgii martiris etc.

Udenpaa: Her Per Tollers testament 1521. Orig. paa Papir i Geh.-Ark. med tre paatrykte Segl. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 169-72.

IV s.389

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 20:43:21 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top