eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.374

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 386-387
Nummer: 374


<-Forrige . Indhold . Næste->

374.

21 Marts 1521.

Lejebrev paa en St. Mikkels Alter i Nikolaj Kirke tilhørende Gaard i Klædeboderne.

Wii borgemestere oc raadt i Køpnehaffn oc her Pædher Andherssen, som nw cappellan till sancti Michelss althere er i sancti Nicolai kircke, som stichtet oc funderet er weeth then norre kirckedør i samme kircke, meth wor kerlige helsen meth Gudh, at wij alle eendreghtelighe haffwe vnth oc vtj leyæ ladet oc meth thette wordt obne breff vnde oc i leyæ lade fornumstig man Anders Wlff, borger i Køpnehaffn, hans kære husfrwe Berethe Pæders dotther, som han nw haffuer, oc begges theris echte børn, om Gud thet saa forseeth haffuer, om the nogher børn tilhobe fongendes worde, een forscreffne altaris stheenhwss, gordt oc ghrundt i forscreffne Køpnehaffn liggendis i Klædeboderne vesthen nest op till then stheenhwss gord, som

IV s.386

liggher till sancte Marie Magdalene althere i wor Frwe kircke i sammestedt, oc østhen nesth op till then stheenhwss gordt, som wor Frwe kirke tilhører, at haffue, nydhæ, brughæ oc beholle vtj alle theris liiffztiidt, vti lenghe oc breedhæ vppe och nedhre vti alle maade, som nw forscreffne stheenhws forfundhen er, jntteth vndentaget etc. Men faa the icke børn sammen, tha skall een forscreffne Ander(!) Wlffz nesthe arffuingh haffwe, nydhæ oc vtj leyæ beholle forscreffne stheen hwss gordt, thog saa, at han er wedherhættiigh atbesiddhe saadaen gordt oc holle hanum vel ferdig oc weth godt heffdt som ther weeth bør, oc meth saadan forordt oc wilkaar som her effther følgher: Førsth at the skulle ladhe bygghe thry ny lofft jnnen i stheenhwseth meth gode bielker oc godhe Gullensche raffther, som ther til hører, oc holle hwset well ferdight met kalck oc stheen, hwor behoeff gørs, oc eeth nyeth hwss ind i gorden, thw lofft høgdt jnnen firæ aar nw nest tilkommendes met goth nyeth thymmer for wden straff i alle maade, oc tecke meth stheen oc ey meth andet thaag, oc skulle the holle alle koningelige oc byes thynge, som gøres skall aff forscreffne gordt, oc giiffwe forscreffne her Pæder Anderssen oc hans effterkommere cappellan till forscreffne althere hwert aar tolff march danzske penninge, som nw i Danmarck genghæ oc geffwæ ære, pa thwenne tidher, halffdelen som er sex march jnnen otthe dage effter sancte Mickelss dag oc the andre sex march otthe dage effther poske till landgille aff forscreffne gordt till godhe redhæ, oc skulle the enghen macht haffue forscreffne gordt eller byghningh atselie, pantsetthe, affhende, affløtte eller nogher at vpladhe thette theris breff vden borgermesthers oc raadz samtøcke. Item nor som the alle forscreffne døde oc affganghne ære, eller oc nor forscreffne article oc wilkor ey holles, som forschreffuit staar, oc nogher merckelig brøst kan fyndes, tha skulle borgermestere oc raadt tess fuldmacht haffue thette breff ighen at kalle oc strax gøre thet døt oc machtløss oc annamme forscreffne gordt oc bygningh qwit oc frij ighen till forscreffne althere meth all syn byghningh oc forbædring, som ther tha pa findes, wden all hindher eller nogher ræthgangh vti nogher made. Thill hwes ydhermere withnisbyrd her om, at saa i sandheet er oc saa vti alle maade vbrødhelighen holles schall som forscreffuith staar, haffue wij forscreffne borgermester oc radt ladeth hengdt wort stadz jntsigle, meth forscreffne her Pæders Anderssens, nædhen for thette breff, som giffuet er i Køpnehaffn aar effther Gudtz byrdt mdxxj torsdaghen nest fore wor Frwe dag annunciacionis.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.387

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 20:32:11 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top