eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.368

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 379-380
Nummer: 368


<-Forrige . Indhold . Næste->

368.

20 Marts 1519.

Biskop Lage Urnes Stadfæstelse, hvorved Karmeliterklostret i Helsingør faar i Mageskifte en Gaard paa Hjørnet af St. Pedersstræde og nuværende Teglgaardstræde og St. Peders Kirke en Gaard i Strædet fra Fisketorvet til Vejerhuset og 2 Boder i Vandmøllestræde. Jfr. Nr. 367.

Vii Laghæ Vrnæ met Gwtz naade biscop vtj Roschilde giøræ wittherlict alle nærwærendis oc kommæskullendis met thette wort opne breff, at oss elskelige renliffuit mand doctor Andres, prior conuentus Carmelitarum oppidi Helsingørensis, haffuer effther wort fwlde ja, mynde och samticke giort poæ forscreffne closthers wegne eth skiffthæ oc maglagh met oss elskelig docther Ditleff, canick vdj wor Frwæ kircke i Kiøpnehaffn oc sognepresth, Rasmus Kelldesmedh oc Rasmus Bagher, werghæ till sancti Pæders kirckæ ther sammæstædh, poæ forscreffne kirckis wegnæ foræ beleylighet skyld poæ bode sider om nogher gotz oc grwnd vdj saa maade, som her effther følgher: Førsth at forscreffne wor Frwæ closther i Helsinghør skal haffwe noghet forscreffne sancti Pæders kirckis jordhegotz ligghendis vesten nesth vp till forscreffne wor Frwæ closthers gardh vdj sancti Pæders strædhæ i Kiøpnehaffn oc recker fran sammæ wor Frwæ closthers gardh vti vesther indtil thet twerstredhe, ther løffuer aff

IV s.379

allgadhen oc vdi nør nedher til byes plancker, met allt forsereffne jordegotzes grwnd, etc. Oc ther emod skal forscreffne sancti Pæders kirckæ haffwe thette efftherscreffne forscreffne wor Frwæ closters jordegotz, som er førsth en gardh liggendes i Kiøpnehaffn i thet strædhæ, som løffwer fra Fisketorwet oc neder till Wegerhwseth, paa then wæsthræ syde aff gaden, som nw beskeden mand Anders Bonde vdj boer oc selff vpbigt haifwer, dog forscreffne Anders Bondis breff, som han aff conuenthet i forscreffne wor Frwæ closter i Helsingør poæ forscreffne gard haffwer, i synæ pwncthe oc articlæ wforbrwth i alle maade. Fremdeles ij bodher ligghendis i Wandmøllestrædet ther sammestædh hender Stranden oc skylde til aarlict landgilde otthe march danske penninghæ, meth all forscreffne gardz oc bodhers retthe tilhoringh, jnthet wndertaghet til ewinnælige eyædom eyæ och beholde skullendis. Och haffwe begghæ parthæ effther wort samticke oc befaling vdj wort elskelige capitels i Kiøpnehaffn nærwærelssæ skødt oc affhenth hwer fran sigh til then andhen alt forscreffne jordegotz met all syn retthe tilliggelsse etc. Hwor oc saa skede at forneffnde jordhegotz eller nogher thess retthe tilliggelssæ bliffwer noger aff them affwwnden etc. Hwilket forscreffne skiffthæ, maglag oc skiødhe wij samticke, fwlburdhe oc stadfesthæ wedh sin fwlde macht at bliffue till ewig tidt poæ bode sider. Giffwit i Roskilde søndaghen nesth fore Benedicti aar effther Gudtz byrdt .... xix wnder wort secrete met forscreffne oss elskelig docther Anders oc conuentis i Helsingør jndzeglæ.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.380

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 18:13:58 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top