eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.366

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 377
Nummer: 366


<-Forrige . Indhold . Næste->

366.

17 Sept. 1518.

Lejebrev paa Frue Kirkes Grund norden for Renden mellem Ditlev Smythers Kannikeresidens og nævnte Grund.

Jeg Ditleuus Smytther, doctor wdi kirckelowen, kanicke wdi Kiøbenhaffn, giør witherligt alle nærwærendis och komme skullendis met thette mit obne breff, at iegh haffwer wdi leye annamet aff hederlige mend deghen och capitel, myne kiære medbrødre her wdi Kiøbenhaffn, en wor Frwe kirckes jordh och grund, som nw myn kaalhaffwe och abelgaardh ær, liggendis nordhen for then residentz, hwilken som ieg nw i boer ............ strædhe och rænde ther mellom løbendis, at haffue, nyde, bruge och beholde vti myn liiffs tiidh meth lenghe och bredhe, op oc nedher, som han nw befindis .......... meth sodan forord oc wilkor, at iegh skal giffue ther aff aarlig, saa lenge iegh leffwer, til forskreffne wor Frue kirkes behoff 1 marck danske penninge til en ............. werie er til forskreffne wor Frue kirke til gode redhe hwert aar timelighe ydhe oc betale skullendis. Item skal jegh forskreffne jordh oc grund wedh lighe oc magt holle meth god hegneth och ...... heffdhe och forbedhre effter myn formue. Oc skal ther gange nogle tynge vdaff til byen eller herskabet, then skal iegh selff betale oc inthet ther for affslaae eller formynske vdi forskreffne leye etc. Item skal ieg ingen magt haffue at selghe, i pant sette eller vdi noger madhe aff thenne samme jord, grund eller hwess iegh ther meth tidhen opbyggher eller forbedhrer vdhen deghens oc capitels wilghe oc samtycke. Item skedhe thet saa, at samme article alle eller nogre aff them ey holdis, tha skal deghen oc capitel forbeneffnet haffwe fwl magt at døme thette breff døth oc magtløst oc sidhen ladhe samme jord oc grund meth al forbedring vdi leye en andhen, hwem them teckis, vdhen all ydhermere retgang och gensigelse i alle maade. In cuius rei testimonium sigillum meum presentibus inferius est appensum. Datum Haffnie feria sexta proxima post festum exaltationis sancte crucis anno domini mdxviii.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.377

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 17:11:31 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top