eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.364

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 375
Nummer: 364


<-Forrige . Indhold . Næste->

364.

2 Feb. 1518.

Kong Christiern II's Bekræftelse af fremfarne Kongers Stadfæstelse af St. Katrine Gilde i Kjøbenhavn, og hans egen Stadfæstelse af den af Gildet oprettede Guds Legems Messe i St. Nikolaj Kirke.

Wii Christiernn met Gudts nade Danmarckis, Norgis, Wendis och Gottis koning, vduald koning tiill Suerige, herthug i Slesuig, Holstenn, Stormernn och Ditmersken, greffue i Oldenborg och Delmenhorst, giøre alle wittherligt, at wore kiere vndersotte borghere vdi wor køpstedt Kiøpnehaffn haffue nu hafft fore oss nogle wore kiere forfaders och herre faders, koninger i Danmarck, huis siele Gudt nade, obne stadfestelsse breff, lydendis paa sancte Karine gildhe, som nu noghen aar siidhen forledhen upthagit er her i Kiøpnehaffn. Sameledis haffue the och berettet fore oss, at the haffue ythermere, then alsomegtugste Gudt tiill loff, hedher oc ære, stifftet och forøgdt Gudts tiæneste i samme sancte Karine gildhe met een ewiigh Gudts legoms messæ och loff at holdis huer torsdag om vghen vdi sancti Nicolai kirke her i Kiøpnehaffn fore sancti Nicolai alther tiill ewiigh thiidt. Huilcke forscreffne gildhe, breff, messe och Gudts tiænesthe wii aff wor synderlige gunst och nade, saa och then aldsommegtugste Gudt tiill loff, hedher och ære, haffue fuldburdt, samthygt och stadfestet, och nu met thette wort obne breff fuldburde, samtycke och stadfesthe, wiidt theris fuldhe magt at bliffue, met alle theris puncthe, ordt och artickle, ligeruisth som the indeholde i alle maade. Thii forbiwde wii alle, ehuo the helst ære eller wære kunde, serdelis wore fogether och embitzmenn, borgemesthere, raadmen och alle andre, thenom her emodt at hindre, hindre lade, møde, platze, vmaghe, eller i noger made vforrette, vnder wor koninglige heffnn och vrede. Giffuit paa wort slot Kiøpnehaffn wor Frowe dag purificationis, aar etc. mdxviii.

Langebeks Afskrift i Dipl. (»Orig. membr. af Nikolaj Kirkes Arkiv 1747«). Rørdam, Kirker og Klostre, T., 163-64.

IV s.375

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: fre mar 28 16:32:24 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top