eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.361

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 371-372
Nummer: 361


<-Forrige . Indhold . Næste->

361.

12 Nov. 1517.

Dr. Peder Albretsen giver fire Boder i St. Pedersstræde til Universitetets St. Jakobs Alter i Vor Frue Kirke.

Jeg doctor Per Albretssen, rodmand vtj Købnehaffn, giør witterligt met thette mit obne breff for alle, som nw ære och komme skulle, at jegh meth min fry vilge och velberadde hw, och met myn

IV s.371

søns samtycke, haffwer wnt, giffuit, skødt och affhendt, och nw met thette mit breff skøder och affhender fra megh och mine arffwinge och till vniversitatis altere sancti Jacobi in ecclesia collegiata Haffnensi juxta chorum situato, fyre mine boder met grunden, som the nw paa bygde ære, liggendis nest synden for myn colhaffue vtj sancte Peders stræde østen for sancti Vilhelmi jordt, och norden for alstræditt vtj sancte Peders sogen her sammestedz, doch met saadant skel och vilchor, at capellanen till forscreffne altere, saa tiidt som han siger messe om vgen for forscreffne altere, skall han lesse thesse collecta vtj messen: Deus veni largitor, och nar messen er vde, post lectum ewangelium Johannis, gange neder paa myn graff och lesse r(esponsorium): Deus eterne, cum collecta: Omnipotens sempiterne Deus, cui nuncquam sine spe, pro defunctis, och therfore skall jegh, myn søn, eller hwem som forscreffne iiij boder i forsiwn haffuer, vtj myn eller myn søns tiid, giffue aarlige capellanen til forscreffne altere fire Sk. grot til twende tider, ij om poske och ij til Michelmøsse, altidt bethimelighe vd ath giffue. Jtem, effther myn och myn søns dødth skall capellanen til forscreffne altere holle en lessen messe hwer vge de quinque vulneribus cum collecta: Deus veni, pro defunctis, och tha skall forscreffne iiij boder met then grwnd, som the nw ere bygde vppa, bliffue quitt och fry till forscreffne altere till ewerdelighe eyæ. Skede thet swa, ath forscreffne thieniste ey huldes som forskreffuit stoor, tha skall regentes principales in vniversitate cum decano facultatis arcium haffue macht ath annamme forscreffne iiij boder meth theris grwndh och legge them till ith andett altere, hwor saadan tienneste kan ophollis till ewigh tiidh. In cuius rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis venerabilium virorum ad hoc rogatorum, videlicet cantoris magistri Frisii, magistri Mathie, och Per Andersen bagere, burger her sammestedz, presentibus est appensum. Datum Haffnis anno domini m.d. xvij, altera die Martini epischopi.

Afskrift (»ex pergameno«) i Gl. kgl. Saml. 727 Fol. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 160-61.

IV s.372

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 27 20:55:37 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top