eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.360

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 371
Nummer: 360


<-Forrige . Indhold . Næste->

360.

14 Okt. 1517.

Hr. Lavrids Olsen i Roskilde tilskriver M. Matthis (Persen), Collegiatus i Kjøbenhavn, angaaende dennes Strid med Kantoren i Roskilde Domkapitel.

Amicabiles et obsequiosas commendaciones. Kiere magister M. Sinderliig gode weenn. Seripsit michi nudius 2dus magister P. Nicolaj volens certificari de exitu cantoris Roschildensis, cui propter multa pondera negociorum tunc emergencia paucicissimis(!) respondebam, Intelligo eundem d. cantorem 1) proximis superioribus diebus admissionem conferendj se ad aliquam superioris Almanie partem aliquamdiu temporis impetivisse. Constituit eciam super hiis et aliis negociis reruerendum dominum meum episcopum in Lechinge vel alibj in hiis finibus visitare. Men ieg er icke wess poæ, huad dag eller tiid hand will giffue seg wd. Huor mand wore wess, at hand icke skulle bye terminum comparicionis inter vos positum, ware thet godt, atj weste ænde poæ ederss sag tiilfornn. Gud giffuet ieg westæ eder noger gode raad, tha wille ieg saa gerne dele them met eder som myn broder. Offerens me in hiis et o(mnibus) maioribus, quibus d(ominicacionem) v(estram) gratificatam iri intellexero, promptum et totis viribus paratum. Viuitis felices. Raptissima manu ex Roskildia feria quarta post Dionysii anno etc. mdxvij.

L(aurentius) O(laui) 2)
vester ad vota.    

Udenpaa: Venerabili viro domino magistro Mathie, collegiato 3) Haffnensi, domino et preceptori obseruandissimo. Orig. paa Papir i Konsist. Arkiv. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 159-60.

__________

1) Hans Luchesen.

2) Brevskriveren har kun anført Begyndelsesbogstaverne af sit Navn, men der er ingen Tvivl om, at han er den Lavr. Olsen, der 1518 omtales som Kannik i Roskilde og senere blev Biskopperne Lage Urnes og Joach. Rønnovs Kansler (se D. Mag. 3 R. III, 242-43).

3) Angaaende Betydningen af dette Ord er ifølge Rørdam (anf. St.) den rette upaatvivlelig: Medlem af et Fakultet ved Universitetet, og da formodentlig det filosofiske Fakultet (collegiatus facultatis artium). Jfr. Baltische Studien I, 366.

IV s.371

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret:
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top