eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.36

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 26-27
Nummer: 36


<-Forrige . Indhold . Næste->

36.

2 Juni 1423.

Jens Klemensen, Dekan, og Kapitlet i Kjøbenhavn tilstaar at have modtaget noget Gods i Buddinge og Mørkhøj af Lavrens Nielsen Vinnere til det af ham stiftede St. Olafs Alter.

Alle men, som thette breff see eller høre, helse wij Jens Clementsen, decan i Køpmanhauen, oc alt capitel i same sted ewinnelig met wor herre, oc kungøre wij thet alle, so wel the som nw ære oc kome schule, at wij wetherkenne oss met thette wort opne breff at haue annamet gotz aff een hederlige man Laurens Nielsen, ther kalles Winnere, byman i Køpmanhauen, so som ær i Budinge i Støffns hæret i Gladsaxe sogn two garde, een nw bygd er, til hwilken ligger thwo fierding joord, aff hwilken schal giffue(s) aarlige fire pund korn, oc then annen nw øthe, til hwilken ligger thre fierding jord, aff hwilken schal giffues sex pund byg. Item i Mørkøwe i then forscrefne sogn two garde, een nw bygd er, som tilligger een fierding jord, aff hwilken tw pund korn schal giffues, oc then annen nw ødhe, til hwilken ligger een ating jord, aff hwilken scal giffues eth pund korn, met alle the gotzes tilliggilse, engte vudentaget, pa et altares wegne i wor Fru kirke i Køpmanhaffn, som forscrefne Laurens Winnere hauer funderet oc nylige vpbygd, met raad oc wilie hederlig fathers met Crist oc herres her biscop Jensses met gutz nade i Roskilde, oc hans søns Michel Laurensens oc hans husfrues Kadrine samthykke, raad oc wilie, so som ær sancti Olaffs altare oc sancte Gertruds i wor Frukirke forscrefne, met sodan wilkor som screffne sta i thette breff, som forscrefne Laurens Winnere hauer oss the forscrefne gotz met antwordet, pa giffuet rettigheet oc dominium vpladet, j sodane made, at ho som decan ær i Køpmanhauen met capitels raad i same sted samthykke oc wilie schal forlæ forscrefne sancti Olaffs oc sancte Gerthruds altare then persone, som bo wil i Køpmanhauen hoos thet altare, oc choor schal søge met andre clerke, oc then person eller vicarius, som so til worder skikket aff degan i Køpmanhauen oc capitel i same sted, schal sighe eller lade sighe fire messer i hwar vge, oc gøre forscrefne Laurens Winneres oc hans husfru arlige aartijd met two skilling grot i høwe koor i wor Frukirke i Køpmanhauen. Item hauer forscrefne Laurens Winnere nogre frende eller nestæ, tha scal han ware nest at haue thet forscrefne altare for alle andre. Item tilbinde wij oss met thette wort opne breff, alle thesse forscrefne støkke at holde, vden so skeer, at the forscrefne gotz worder oss degan oc capitel i Køpmanhauen aff delde met lands low for hemle eller frijelse schuld. Til hwes things withnesburd wort capitels insigle ær hengt

IV s.26

fore thette breff. Giffuet effther wores herres aar thusende firehundrede oc tywe pa thet thridie, gutz ligame affthen.

Indtaget i en Vidisse, udstedt 1481 af Borgmestere og Raad i Kbhvn, i Geh. Ark. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 31-32.

IV s.27

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man jan 27 19:29:46 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top