eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.349

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 354
Nummer: 349


<-Forrige . Indhold . Næste->

349.

4 Juli 1516.

Lejebrev paa en St. Mikkels Alter i Frue Kirke tilhørende Gaard i Klosterstræde.

Jeg Peder Nielssen, perpetuus vicarius til sancti Michaelis altere i vor Frwe kirke i Købnehaffn, giør witterligt mæt thette mit obne breff, at jeg medt min frij willie oc mine kære metbrødheris rod oc samticke haffuer vnth oc i leye ladet oc met thette mit obne breff vnner oc i leye lader beskeden man Henrick Offuerskæræ, burgere i sammestatz, hans kære høsfrw Kirstyne Powelssdotther, som han nw haffuer, oc begge theris børn en myn alteris gard ligendis i Klosterstrædet vesten vdtmet strædet, som han nw selffuer vdi boer, i lenge oc brede, som han nw forfunden oc jnhegnet ær, at haffue oc nyde, bruge oc beholle vdi theris liiffs tiidt met forord oc velkor, som efftherfølger: Først athe skulle forscreffne huss, som nw bygd ær, lade tæcke mædt sten oc legge nyth lofft . . . . oc forbæyret i gode mode holle for vden brøsth, oc nar som helsth thet icke lenger kan staa, tha skulle the byggædt vp a ny och giffue meg oc myne efftherkommere vicarer till forscreffne altere otthe marck till ræt landgille, halffdelen inden fiorten dage effther Posken oc anden halffdelen inden sancti Dyonisij dag till gode redhe. Och thesse forscreffne skulle ey magt haffue forscreffne gard at pantsætte, sællye, affhenne eller noger oplade thette theris breff vden myn oc myne efftherkommeris villie oc samticke. Och skulle the holle all koningis oc byes tinge, som giøris skall aff forscreffne gard, oc nar saa skeer, at thesse forscreffne alle døde ære, tha skal forscreffne gard met syn bygning, som han tha findis, komme quith och frij igen till forscreffne altere. Item skede thet saa, thet Gud forbiwde, at forscreffne article oc velkor ey hulles for theris forsømmelse skyld oc merkeleg brøst kan findes, tha skall jeg oc myne effterkommere fuldmagt haffue thette breff igen at kalle oc gøret døt oc magtløst oc saa anamme forscreffne gard met bigning, som han tha findis, till forscreffne altere vden all rethgang eller delemall i nogre mode. In cujus rei testimonium sigillum meum vna cum sigillis honorabilium dominorum perpetuorum vicariorum, videlicet magistri Haqvini Petri prioris, Olai Johannis, Petri Jacobi et Magni Nicolai confratrum meorum dilectorum, inferius est appensum. Datum Hafnie sexta feria infra octauas visitacionis Marie virginis anno domini mdxvj.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.354

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir mar 25 20:30:03 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top