eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.342

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 346-347
Nummer: 342


<-Forrige . Indhold . Næste->

342.

6 Marts 1516.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard i Skoboderne.

Alle men, thette breff seer eller hører lese, helse vij Knudt Valchendorp, deghen, oc menighe capitel vdj Kiøbmanhaffn ewindelige meth Gud oc giøre vitherligt alle nerwerindis oc komme skullendis, ath wij haffue vnth oc vdj leye ladhet, oc meth thette vort obne breff vnne oc vdj leye lade beskeen man Mattis Bagere, borgher vtj Købnehaffn, en vor Frwes kirckes gaar oc grundh, ligindis vtj Skoboderne paa then nørre sidhe aff gadenn, østen nest then gaar, som Wilhelm Skomager, oc vesten nest then gaardh, som Hwide Mattis nw vtj boo, ath nyde, brughe oc beholle vtj sin liffuis tyd, sin hwsfrues oc beggis theris ecthe børns tijdh, meth sadanne forord oc velkaar, ath hand, saa lenge hand lewer, skaal giffue otthe marck, oc effther hans dødh hans hwsfrwe oc børn thij marck danske penninghe til arligh leye oc landgille aff forneffnde gaard, then som kircke werghe er tel forscreffne vor Frue kircke huert aar teel gode rede betale skullendis, haldelen til Poskenn oc then annen halffue deel til sancti Michaelis dagh. Item skulle the samme gord bygge oc forbedre, oc alle tide vedh lighe oc magt holde vnder got stentagh, oc ey haffue nogher magt ath pantsette, selghe eller vdj nogher mode affhende samme gaar, eller nogher theris bigning, vden degens oc menighe capitels mynne oc owenbare samticke. Item skatt oc anden byss tynghe, som ther vdaff skal giffues oc geldes, them skulle the selffue vtgiffue oc ey therfore noghet formynske eller affsla vtj forneffnde leye. Item skede thet saa, ath tysse article eller noger aff them ey holdes, tha skal thette breff vere aldelis døth oc magtløst, oc deghen oc capitel skulle haffue fuldmagt, ath taghe thenne samme gard ighen, oc forleene huem them løster vdenn aal ydhermere retgang. Item nar som forscreffne Mattis Bager, hans husfrue oc børn ere døde oc affgangen, tha skaal forscreffne gard, met aal syn forbedring quyt oc frij igen komme tel forneffnde vor Frue kircke, vden huers mandtz gensigelsæ. In cujus rei testimonium sigillum nostrum capitulare presentibus inferius est appensum. Datum

IV s.346

Haffnis feria quinta proxima post dominicam letare anno domini m0d0xvj0.

Afskrift i Dipl. i Geh.Ark.

IV s.347

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 24 20:11:26 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top