eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.339

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 341-342
Nummer: 339


<-Forrige . Indhold . Næste->

339.

22 Juni 1515.

Lejebrev paa Frue Kirkes Gaard paa det nordre Hjørne mellem Gammeltorv og Klædeboderne.

Jeg Andhers Haldeagher, bwrgher i Kiøpmanhaffn, kwndgiør met thette myt opne breff alle nærwærendis oc kommæ skullendis, at ieg haffwer wti leyæ annamet aff hederlig capitell i Køpmanhaffn en wor Frwes kirckes gard lighendis wti wor Frwes saaghn, paa thet biørne, som gong er i gømen Kledebodherne til Gamle Torffwet paa then høyræ hand, oc then jordkelder, som ther til hører. Tesligest thet lillæ stenhuss ther nordhen nest op till, hart op till the hellighe trefoldighetz alteres gard wti Nørre gade lighendis, wti lenghæ oc brede, oppe oc nyre, som the nw begreffne oc indhegnede ære, wti myn liiffs tidt, myn hwsfrwes Benthæ, som ieg nw haffwer, oc beghæ wore æcthæ børns tidt, met saadant forord oc wilkaar, at wii skwllæ giffwe ther wtaff for aarlig leyæ x marck Danske penninge, som geffwæ oc genghæ æræ her wti landet, then som kircke weriæ er til forneffnde kircke, haldelind til Paaske, oc haldelind til Michelmøsse ther nest effter hwert aar thimelighe til gode rede betale skullendis. Item skwlle wii oc sammæ gaard oc hwss byghæ oc forbeyre, oc wed lighæ oc macth holde altidt wndher steentag, oc ey ther foræ haffwæ macth i nogher maade at seliæ, pantsetthæ, eller i nogher maade affhende wdhen deghens oc capitels i Køpmanhaffn wilge oc samtyckæ. Item skat eller andhen tynghæ, som paalæggis aff byen eller herskaff, skwlle wii selffwe wtgiffwæ oc inthet ther foræ affslaa i forneffnde leyæ. Item skeer thet saa, at forneffnde articlæ eller nogher aff them ey holdis, som foræskreffwet staar, tha skal forneffnde capitel haffwe fwld mact at anname forneffnde gard oc bigning ighen oc forlenæ hannum hwem them tyckis, wdhen hinder eller gensigelsæ. Item nar ieg forneffnde Andhers Haldeagher, myn hwsfrwæ oc bæggis

IV s.341

woræ børn æræ dødæ oc affgangne, tha skall forneffnde gard oc grwnd met all syn bygning oc forbeyring, som han nw findis, kommæ qwyt oe frii ighen till forneffnde wor Frwæ kircke wdhen hwers mantz gensigelssæ, hynder eller hielperede, i nogher maade. Till hwes ydhermere wiendisbyrd hengher ieg myt indzeglæ nædhen fore thette myt opnæ breff, met hederlige mentz . . . Jonssøn raadmantz oc Kield Skomageris, borger i Kiøpmanhaffn. Datum Haffnis feria sexta proxima ante festum Johannis baptiste anno domini mcdxv(!).

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv

IV s.342

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 24 18:58:18 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top