eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.336

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 339
Nummer: 336


<-Forrige . Indhold . Næste->

336.

5 Marts 1515.

Gavebrev til St. Mauritii Alter i Nikolaj Kirke paa 2 Boder paa Dragør.

Jegh Petther Bødicker, her vdi Køpnehaffuen, giør wittherligt oc kendis for alle, som nw ære oc her effther komme skwlle, att ieg mett myn frii willie, rood oc zamtøcke haffuer giffwet fraa meg oc myne retthe arffwing till sancti Mauricii altere i sancti Nicolai kirkæ her i Køpnehaffuen, offuer thet jordgotz, renthe oc frii residentz, som ieg tillforn haffuer giffwet, oc mitt obne breff lywdher oc betzelde er mett mitt jndzegld oc flere dannementz, tesse twenne efftherscriffwen bodher liggendis paa Drageøør, huickæ bodher, som ligger søndhen opp till then Wissmers wey, oc nordhen wpp till Hans Bogebindhers bodh. Hwad tesse twenne bodher kan rentthe om aareth, skall capellan till fornempde sancti Mauricii altere legge fierdhe parthen i samme bøsse, som fundhatz indholler, om sanct Michelss dag, oc for wthen the thre mark, som ieg haffuer tillforn wndhen tagen vdi fundatz, oc skall samme fierdhepartt wære till at forbædre forskreffne bodher, swo the bliffwe altiid forbedreth vdi godhe maadhe. Item om samme capellan bliffwer forsømelige i tesse forscriffwen article, swo hans brøst findis merkelige, swo giffwer ieg kirkewerie till fornempde kirke fuldmacth hannom aff at setthe oc annen dannemand i hans sted, som vill fvldkomme tesse forscriffwen article, oc swo som fundatz lywdher oc indholler. Item thenne forscriffne tilleggelsse haffwer ieg stadfest metth mitt jndzegld her nedhen for, som er indhend i forscreffne fundatz, oc ther till bædhet hedherlige mentz indzegld, som er Andhers Pedherssøn oc Hans Rosenwold, borgher her wdi Køpnehaffn, till ydhermere wittnesbyrdh, at swo i zannighen er. Giffuitt vdi Køpnehaffuen aar effther Gudz byrd twsin femhwndriit wp paa thet fempthenne, mandagen neist effther sancti Lucii martiris et pontificis dag.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv med følgende Bemærkning: Alle 3 Seglene ere tilstede, hvoraf det midelste er adeligt, hvoraf Skjoldet (som er noget forslidt) synes at være firedelt, som de Totters Vaaben, paa Hjælmen ere 2de Horn.

IV s.339

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 24 18:33:08 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top