eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.333

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 337-338
Nummer: 333


<-Forrige . Indhold . Næste->

333.

11 Nov. 1514.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard i Skobodernes Stræde.

Alle men, thette breff see eller høre lesses, helser ieg Knud Daa, borger oc byman i Købmenhaffn, ewindelig met Gud. Kundgør ieg met thette myt obne breff, at ieg haffuer vti leye annamet aff hederlig capittel i Københaffn, ieg oc myn høsfru Karine, som ieg nw haffuer, oc beggis wore echte børn, en wor Frwes kirkis gord liggendis vti forskreffne Købmenhaffn vti wor Frwe sogen, vti Sko-

IV s.337

boderness strede, westen nest then gord, som Morten Haddeler nw leyet haffuer aff forskreffne wor Frwe kirke, oc østen nest then gord, som Jacob Skomager nw vti boer, met huss oc jord, vti lenge oc brede, som hand nw begreffwen er, met thet herberg oc jordkeller, som er vnder adelhuset aff same gord begreffwen, at haffue, nyde oc bruge i wor liffs tiid, met swodan wilkaar, som her nw effterfylger: Først at ieg forskreffne Knud Daa, myn høsfrue oc beggis wore echte børn, skulle aarlige giffue til landgille aff forskreffne gord oc grund tolff mark danske penninge them, som kirke werie ære til forskreffne wor Frue kirke, halffdelen poske, oc anden halffdelen Mickelsmøss(?), til gode rede. Skulle wii ey forskreffne gord sælie, pantsette eller affhenne vdhen forskreffne capittels mynne oc samtycke. Item skulle wii holle forskreffne gord wed god heffd oc tecke husene met stentack. Item skat oc annen tynge, som paaleggis aff byen eller herskaff, skulle wii selffue vtgiffue, oc ther fore encthet affslaa vti wor hussleye. Item om forskreffne article eller noget aff them ey hollis, som forscreffuit stander, tha skal forscreffne capittel haffue fuld mact forscreffne gord oc grund igen at anname vden ald gensielse. Item naar ieg forscreffne Knud Daa, myn høsfrue oc beggis wore børn ære døde oc affgangne, tha skal forscreffne gord oc grun met ald bygning oc forbetring komme frii oc qwit ighen til forscreffne wor Frue kirke vdhen alt hindher, møde eller rettegang. Til hwes witningsbyrd henger jeg myt jndceyle neden thette myt obne breff met fornwmstige mentz Jenss Jacobssøns oc Jens Laurissøn skrederss, borgere oc bymentz i forscreffne Københaffn. Datum Haffnis die beati Martini episcopi et confessoris anno domini mdxiiii.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv. Udenpaa: Recognitio Knwt Daass skrederis. Hans Segl var et Bomærke.

IV s.338

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 24 18:05:34 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top