eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.329

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 335-336
Nummer: 329


<-Forrige . Indhold . Næste->

329.

1513.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard paa Nørregade.

Alle men, thette breff see eller høre lesses, helser ieg Lawe Pungemager, borger vti Købmenhaffn, ewindeligen meth Gud. Kundgør ieg meth thette myt obne breff, at ieg haffuer annamet en gord oc grund vti leye aff hederlig men mester Anderss Friis, cantor oc vicedecano, oc menige capitel i forskreffne Køpmenhaffn, hwilken gord, som ligger til forskreffne wor Frwe kirke i forskreffne Købmenhaffn vti same wor Frwe sogn paa Nørregade, sønden wed her canterss boder oc norden wed then gord, som Niels Smed vti boor, vtj myn tiid, myn høsfrues Citze tiid oc beggis wore børns tiid vti lenge oc brede, som hand nw begreben er, met swodan wilkaar, som her effter følger: først at ieg, myn husfrue oc beggis wore ecthe børn skulle aarlige giffue aff forskreffne gord til gode rede sex marck danske penninge, halffdelen Poske oc halffdelen Micaelis, oc forscreffne gord wel bygge oc tecke husene met steentach oc husene welforware. Item skulle wii engen macth haffue nogen bygning eller forbetring paa forskreffne gord eller huse at selie, pantsette eller vti noger made affhende. Item skat oc andhen tynge, som paaleggis aff herskaff eller byen, skulle wii selffue vtgiffue oc ey therfore affslaa eller noget qwitte vti wor hussleye. Item om forneffnde artikler eller noger aff them ey holles, som forskreffuet stander, tha skal forskreffne capittel haffue fuld magt forskreffne gord oc huse met bygning oc

IV s.335

forbetring at taghe ighen qwitte oc frii til forneffnde wor Frue kirke vdhen ald hinder oc wort breff tha wære mactløss. Item nar jeg forskreffne Lawe, myn husfrue oc myne børn ære affgangne, tha skal forskreffne gord komme frii ighen til forskreffne wor Frue kirke quit op frii meth bygning oc forbetring vdhen gensielse. Til witnesbyrd henger ieg myt jntcigle neden thette myt obne breff meth beskethne mens Jacob ....... oc Jep ....... Datum Haffnis in profesto beati ............ mdxiii.

Udenpaa: Recognitio Lagonis Pungæmager 1513. Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.336

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 23 20:35:09 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top