eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.318

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 328-329
Nummer: 318


<-Forrige . Indhold . Næste->

318.

12 Marts 1512.

Lejebrev paa en af St. Peders Kirkes Gaarde paa Nørregade.

For alle nerwerendes oc kommendis kundgører jegh Powel Anderssen, bryggere oc borgher vtj Købmenhaffn, at ieg aff hederlig man her Jørgen Hinzesøn, kanicke vtj wor Frwe kircke vtj forscreffne Kiøbenhaffn oc sogneprest till sancti Petri kirke vtj samested, och aff fornwmstige oc beskedne men Hans Grydestøber oc Niels Jwde, borger oc bymen ibidem, oc tha kirckewerie till forscreffne sancti Pederss kirke i forscreffne Købmennehaffn, haffuer annamet en jord oc grwnd vtj leye, hwilken gord oc grwn, som ligger paa Nørregade vtj forscreffne Københaffn, som jeg nw selffuer vtj boer, norden nest wor Frwes kirkes gord, som Per Knutssen bryggere vtj bode, oc sønden nest sancti Pæderss gord, som Oleff Clemenssen nw vtj boer, oc er forneffnde grwnd oc lenge aff vesten oc i østen sexsins tiwe sielentz alne oc fiorten alne oc vtj breden paa then wester ende xx sielentz alne oc sex alne oc myt vppa iorden fem oc tiwge sielentz alne, jtem breden paa then øster ende xx sielentz alne oc ij alne lange. Oc skall ieg oc myn ecthe høsfrw, som ieg fangendis worder, oc beggis wore ecthe børn, som Gud wil wij tilhobe afflendes worde, haffue, nyde oc bruge forscreffne gord oc grwnd vtj lenge oc brede, oppe oc neddre vtj alle maade, som forscreffuet stander, vtj myn liiffstiid, myn høsfrwes oc begges wore ecthe børnss liiffs tiid met swodane wilkaar oc forord som hær effter følger: Først at ieg Powel Anderssen, myn høsfrw oc beggis wore ecthe børn skulle holle forscreffne gord oc grwnd med god nyttelig bygningh oc vel tecke husene met steentack, oc indhen faa aar naar behoff gørss, effther ieg fangher thette breff paa forscreffne gord, bygge then lenge aff ny, som stander vtfraa gadehuset oc ned till haffuen, met stentach oc woractich bygning, och skal ieg, myn høsfru och myne ecthe børn giffue forscreffne kirkewerie oc theris efftherkommere paa sancti Pæderss wegne xij marck danske penninge genge oc geffue hwert aar till husseleye, halffdelen om poske tiid oc halffdelen Micaelis. Oc skal ieg engen macth haffue, jeg eller myn høsfrw eller børn forscreffne gord eller grund, bygning eller forbeyring atselie, pantsette eller affhende vden forscreffne kirckeweriess til forscreffne sancti Pedherss kirke theriss mynne oc samtycke. Item naar jeg forscreffne Powel Anderssen, myn høsfrw oc beggis wore ecthe børn ere døde oc affgangne, tha skal forscreffne gord met ald forbetring vdhen ald hinder komme fry ighen til forscreffne sancti Pederss kirke. Oc holles icke forscreffne article, tha skulle forscreffne kirkewerie oc theris effther-

IV s.328

kommere haffue fuldmacth at anamme samme gord ighen til sancti Pederss kircke met ald forbetring. Till yttermere forwaring henger jeg myt jndcegle neden for thette myt obne breff. Datum Haffnis die beati Gregorii pape anno mdxij cum sigillis civium duorum videlicet Thome et Andreæ braxatorum.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.329

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 17 20:37:39 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top