eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.316

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 325-326
Nummer: 316


<-Forrige . Indhold . Næste->

316.

19 Jan. 1512.

Skøde fra Byen til Æbelholt Kloster paa Byens Rende i Lars Bjørnsens Stræde. Smlg. II. Nr. 64.

Alle the, som thette breff forekommer, helse wii Jens Laurenssøn, byfoget i Køpnehaffn, Hans Clawessøn, Moens Saxn, borgemesther, Pædher Jenssøn raadman och Hemyngh Nielssøn, borgher och schriffuer i zammestedt, ewinnelige met Gwdh. Gøre wii wittherligt, att aar effther Gudz byrdt mdxij mondaghen nest effther sancti Anthonii dagh paa Køpnehaffne bytingh fore oss ok menige tingmeen, then dagh ting søgendes, wor skicket fornumstig man Pæder Kemppæ, raadmand i Køffnehaffn, hwilcken som met lowlig tingslydt effther borgmesthers ok raadz beffalingh skøttæ och oplode fraa Køpenhaffneby och tyl sancti Wilioms closther Ebbelholt tyl ewerdeligh eghæ ock æghædom een Køpnehaffne byss jordt, som ligger wti Lasse Biør[n]ssens sthrædæ syndhen nest op tyl forscrefne closthers gordt och kalles bys rennæ, hwilcken jordt som ær i sin bredæ wth tyl forscrefne stræde iiij siælenske alne paa then østhre ænde, item i sin lenghe fraa forscrefne stræde saa langh som forscrefne closthers gordt ok haffue rwm recker, item paa then westhræ ændhe i sin bredhæ thwo

IV s.325

alne ok iij quarteer, meth forscrefne lenge ok bredhæ, wppæ och nedhre wti alle modhæ, som forscrefne jordt nw forefwnden ær, schall forscreffne sancti Willelmi closter haffue, nydæ, brugæ oc beholle tyl ewerdelighe eghæ och eghædom for noger welgerninger, som abbit Clawss Morthinssøn och menige conuentz brødhre wti samme closther them met theres obne breff forplictet haffue att anname them indt wti theres brødherskaff borgemester oc raad, som nw ere, ok alle theres efftherkommere oc them delactigh gørendes wti alle the godhe gerningher, som sker wti theres closther Ebbelholt, aandelighe oc werdelighe, oc them indtskriffuendes wti theres bøgher blandt andhre closthers welgerningsmen, som skwlle wplæses oc bedes fore wti alle theres høgtiidher tyll ewigh tiid etc. Her vppæ bedes Hans Frimandt guldssmith paa forscrefne sancti Willelmi closthers wegne ock lowlige fick eeth wwilligth tingswitnæ aff thesse xij efftherschreffnæ dandemendt, som ære Jens Michelssøn, Thomes Brøggere, mester Hans, Jens Tygessøn, Pædher Matssøn, Jeppæ Pillegordt, Hans Baghære, Hans Thwessøn, Hans Nielssøn, Bonde Skibbygere, Jeppæ Laurenssøn och Torckell Bryggære, i zammestedt, hwilckæ xij forscrefne dandemen aff fogedens beffalningh i samdregtelige beraadt wdtginghæ oc met logligh tingslydt ighen indkommæ oc alle eendrægtelighe withnede paa siæll och sandhett, att the hørde ok szaage samme dagh, att forscrefne skøde saa gick ok foor innen iiij tingsstockæ paa Køpnæhaffnæ bytingh wti alle maade, som fore er rørdt, oc inghen gensielsæ emodt wor wti nogher maade, thet witnæ wii forscrefne meth wore indtsigle næthen fore thette breff henggendes. Giffuit som forschreffuet staar.

Scriptores rerum Danicarum VI. 212-13.

IV s.326

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 17 19:54:37 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top