eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.315

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 324-325
Nummer: 315


<-Forrige . Indhold . Næste->

315.

17 Nov. 1511.

Borgmestere og Raad i Kjøbenhavn tilskøde Raadmand Dr. Peder Albretsen en Grund liggende paa det højre Hjørne af Kannikestræde ved Kødmangergaden.

Vii borgemestere oc raadt i Køpnehaffn gøre wittherlight och kennes meth thette wort obne breff, oss alle eendregtelige pa Køpnehaffns byes wegnæ haffue solth, skødt oc affhendt, oc met thette wordt obne breff sælie, skødhe oc affhende fraa Køpnehaffneby oc til hederlig oc fornumstig man doctor Pædher Albrectssen, wor kære metbroder, radman i sammestet, oc till alle hans arffuinge, till ewerdelige æye, een Køpnehaffuenbyes iordh oc grund i forscreffne Køpnehaffn, liggendis paa thet nørre hiørne weeth Cannickestrædeth, vesten weeth Kødmongeregaden, och østhen nest then iordh, som nw hører sancte Jørgens hospitaall till wden for Køpnehaffn. Hwilken iordh, som er y syn lenghe aff synder oc i nor fraa hiørneth weeth Cannicke strædit, oc indh till byes ende halffthrediesyndztiwe siælensche alne oc iiij quateer, item i syn bredhæ, aff østher oc i vester fraa hiørneth weeth Kiødmangeregaden oc ind till forscreffne sancte Jørghens iordh, xxxij alne etc. met forscreffne længhæ oc bredhæ, vppe oc nedhræ vtj alle maade, som nw forscreffne iordt indhegneth oc begreben ær, met all hans retthe tilhørelsse inthet vndentaget, skall forscreffne doctor Pæder oc hans arffuinge haffwe, nydhæ, brughæ oc beholle till ewindelighe æye æyeschulendes. Oc kennes wy oss pa forscreffne Køpnehaffuenbyes wegnæ athaffwe annammet, fonget oc vppeboret penninghe, fææ oc fwldwerdt for forscreffne iord aff forscreffne doctor Pæder, att wy tacke hanum for goed betalningh. Thi kennes wy oss

IV s.324

pa forscreffne Køpnehaffuenbyes wegnæ ingen part, deell eller rettigheet effter thenne dag athaffue vtj forscreffne iordt vtj nogher maade. Oc beplicte wy oss oc wore efterkommere forscreffne, doctor Pæder oc hans arffuinge forscreffne iordh attry, heemlæ oc tilstaa for hwerss mandz tiltaall, som ther paa kand tale met nogher ræt i nogher maade. Skeer oc saa, thet Gudh forbydhe, at forscreffne iordt eller nogher hennes retthæ tilhørelsse blieffwe eller wordhe forscreffne doctor Pæder eller hans arffuinge vtj nogher maade affwunden met kirckelow, landzlow eller meth nogher ander ræthgangh, eller for wor hemmelss brøst skyldt, tha tilplichte oc bebindhe wy oss oc alle wore effterkommere borgemestere oc raadt, pa forscreffne Køpnehaffuenbyes weghnæ, forscreffne doctor Pæder eller hans arffuinge sligh en iordt at wederlegghe eller andet iordegodtz, som hanum oc hans arffuinge meth nøges, wden all hinder eller gensielsse vtj nogher maade. Thil hwess ydermere bewyss, withnessbyrd oc fastheet her om, at saa i sandheedt er, oc saa i alle maade wbrødelighen holless skall, som forscreffuet staar, haffue wy ladet hengdt wordt byes indsegle nædhen for thette wordt obne bref. Giffuet i Køpnehaffn, anno domini m0d0xj0, mandagen nest fore wor Frwe dagh presentacionis.

Jon Mortensens Afskrift (ex. orig. perg.) i Gl. kgl. Saml. 727. Fol. Rørdam, Kirker og Klostre, T., 141-43.

IV s.325

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 17 19:27:47 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top