eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.311

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 322-323
Nummer: 311


<-Forrige . Indhold . Næste->

311.

18 Avg. 1511.

Helligaands Kloster sælger St. Peders Kirke en Gaard paa Nørregade.

Alle the som thette breff forekommer hilsse wij Jens Laurenssen, byfoget i Køpnehaffn, Hans Bogebinder, Oleff Atzerssen, borgemesther, Per Jonssen, radman, oc Henningh Nielssen, borger oc schriffuer i sammestedt, ewindelige meth Gudh, gøre wij witterligt, at aar effther Gudz byrd mdxj0 mandagen nest effther wor Frue dagh assumptionis pa Køpnehaffne bytingh fore oss oc menighæ thingmendh war schicket fornumstigh man Per Skræddere, borger i sammestedt pa then Helliandz closters wegne i Køpnehaffn, hwilken som meth lowligh thingsslydh skøtthe oc vploodt fraa forscreffne then Hælliandz closter oc thill sancte Pæders kircke i sammestedt till ewerdelighæ æye een forskreffne then Hælliandz closthers gordh, iordh oc grundh i forscreffne Køpnehaffn liggendis, østhen wæth Nørregade synden nest then gordh, som Boo Atthessen fordom vtj bodhe, oc nordhen nesth then gordh, som Morthen Scriffuere nw vtj boor i wor Frue soghen her samme stedz, vtj lenghe oc bredhæ vppe och nedhre vtj alle maade, som nw forscreffne gordh, iordh oc ghrund indhegnet oc begreben er, met all hans retthe tilhørelsse, intthet vndertaget, som skall wære oc bliffwæ till forskreffne sancte Pæders kircke till ewerdelighe æye haffwe oc beholle schullendis. Her pa beedis Hans Grydestøbere oc Nielss Jwdhe skomagere, kircke wærie pa forskreffne sancti Pæders kirckes wegnæ, oc lowlige finge eth wvillight thingis wythne aff thesse xij efftherskreffne dandemen, som ære Anders Bondhe, Knwt Dhaa, Jep Laurenssen, Knwt Kellerswendt, Jens Josepssen, Nielss Grydestøbere, Laurenss Skræddere, Otthe Skreddhere, Hans Baghere, Hans Pederssen bagere, Per Pilegordh oc Anders Thommessen, borgere i samme stedh, hwilke xij forskreffne dandemendh aff fogedens befalningh i samdregteligh beraadt vtginge, oc meth lowligh thingsslydh ighen indkomme, oc alle eendreghtelige

IV s.322

wythnede pa theris gode throo, siell oc sandhædt, at the hørde oc saage samme dag, at forskreffne Per Skræddere wor innen iiij thingstocke pa Køpnehaffne bytingh, oploodt oc skøtthe fraa forneffnde then Helliandz closter oc tiill forscreffne sancte Pæderss kircke forscreffne gordh, jordh och grundt meth all hans retthe tilhørelsse thiill ewerdelighæ æyæ effter thet købebreffz jnnehollelsse, som ther paa thilforn giffuet oc giordt er, som forscreffne sancte Pæders kircke ther vppa hauer, som fore er rørdt. Thet wythe(!) wij forscreffne meth wore jntsegl for thette breff hengendis, som giffuit er aar, dagh oc stedt, som forschreffwith sthaar.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.323

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 17 19:08:08 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top