eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.308

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 319-320
Nummer: 308


<-Forrige . Indhold . Næste->

308.

1 Maj 1511.

Ophævelse af et Lejemaal paa en St. Peders Kirke tilhørende Gaard.

Jeg Peter Holthus, borgemester i Malmogk, gør vitherligth meth thette myth oppne breff, ath iag nw er kommen till eendrecktig semmyæ i villiæ ok venskapp meth fornwmstige mend Hans Grydestøbere ok Niels Jwde, skomagere, borghere ok bymen vtj Køpnehaffn ok kirkeweryæ ther sammestedz till sancti Peders kirke, vdhi saa madhe, ath forscreffne kirckeweryæ talede mig till for nogher brysth, som skulle vare paa een boleg i syn bygning, som iag nw haffuer i leyæ ok breff paa, som liggher till samme forscreffne sancti Pæders kirke, huilken bryst ok tilltaall iag nw meth forscreffne kirkeweryæ meg fordracth ok forligth haffuer vdj saa madhe, ath thet leyæbreff, som iag haffuer paa samme boleg aff forscreffne sancti Pæders kirke

IV s.319

ok kirkeweryæ i Køpnehaffn, skall nw effther thenne dag ved inghen mackth vare, saa ath iag eller myne arffwynghe thet leyæbreff effther thenne dag ey nydhe eller brwghe skulle. Ok hwor thet fynnes her effther hoss meg eller nogher aff myne, som paalydher samme breff, gøre thet i alle madhe dodt ok mackthløsth for vthen allth ythermere rethgong. Ok ther paa haffuer jeg nw antwordeth forscreffne kirkeweryæ ighen samme boleg ath forsee her effther till sancti Pæders kirkes nytthe ok gaffn, som the besth kunne. Ok kenner therfore meg eller myne arffuinghe inghen tilltaall eller rettighett athaffue till forscreffne boleg effther thenne dagh i nogher madhe. Till ythermere vitnitzbyrd oc sandhet haffuer iag, hengt myth jngsegle her nædhen fore thette myth oppne breff meth flere dandementz jngsegle iag ther till kerlighen bedhet haffuer, som er Hans Mickelssen, borgemester i Malmøgk, Jens Hemmyngssøn Kellesmed, radman, ok Morthen Beyntssøn, borgher sammestedz. Screffuit vdhj Malmøgk die sanctorum Philippi et Jacobi apostolorum, anno domini millesimo quingentesimo vndecimo.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.320

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 17 17:57:32 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top