eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.304

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 315-316
Nummer: 304


<-Forrige . Indhold . Næste->

304.

12 Marts 1511.

Skøde paa 3 Boder i Pilestræde, der vare givne til St. Mauritii Alter i Nikolaj Kirke.

Jeg Tyle Kock, borgere vdi Kiøpnehaffn, giør witterligt oc kendis ffore alle som nw ære oc her effter komme skulle, at ieg met myn frij vilge, raad, samtycke oc fuldbyrd oc myn kære hostrwes Mette haffuer soldt, skødt och affhendet oc met thette myt obne breff selger, skøder oc affhender fraa meg oc alle myne arffwinge och indh tiill Peder Bøckere en myn jord oc grwnd vdj Pijlestræde met three boeder ther paa standendis er etc. liggendis norden vpp tiill Mattis Bwskis booder, vdj lengen paa then nørre sidhe ny oc tywe alne ett quarter mynde, then syndre siden vdi lengen er elluffue oc tywe alne oc itt halt quarter, breden er norden oc synden tiill stredhit three oc tywe alne itt quarter mynde, then syndre oc nørre side wedh plancken er two oc tywe alne itt quarter mynde, hwilcke forskreffne iord oc grwnd ieg køpte aff Torbern Bylde, och forskreffne Petter Bødkere nw fframdelis aff meg køpt haffuer for halffthrede hwnderet marck danske pendinge oc forskreffne grwnd oc boder same Petter Bødkere strax gaff tiill sancti Mauricii altare vdi sancti Nicolai kircke her i Kiøpnehaffn paa then nørre side wedt høffwe korret, som jomfrw Marie belede vdi solegitzelen myt paa same altere standendis er, ffor messer oc Gudz tiæniste tiil ewig tiid, som sancti Nicolai kirckis bog therom ydremere vdwiser och indheholder, then same iord oc grwnd met brede oc lenge, som forskreffuit stoor, inthet vndertaget, skall være end(!) bliffue tiill sancti Mauricii altare tiill ewindelige eyge och beholle skullendis etc. etc. Tiill vidnesbyrd, at swo er vdi sandhed oc vdi alle mode vbrødelige holdes skall, som forskreffuit stor, henger iegh myt indtzegell nedhen fore thette myt obne breff oc kerligen tiilbeder hederlige oc fornwmstige mend Hans Bogbindere och Oluff Adtzersson, borgemestere her i Kiøpnehaffn, Jep Nielsson, radman, oc Jens Lauritsson, byfoget her same stedz, at thesse forskreffne artickle skulle i alle mode vbrødeligen wedh macht holdis,

IV s.315

som forskreffuit stor. Giffuit i Kiøpnehaffn sancti Gregorii dag, aar effter Gudz byrd twsinde ffem hwnderit vppaa thet elluffte.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.316

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: man mar 17 16:48:31 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top