eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.303

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 314-315
Nummer: 303


<-Forrige . Indhold . Næste->

303.

24 Feb. 1511.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard paa Gammeltorv.

Alle men, thette breff see eller høre lessis, kwngør ieg Anders Laurentssøn, borgher vti Køpnehaffn, at ieg haffuer annamet vti leyæ en wor Frues kirckes gard oc jord aff heterligt capitel ther same stædh, som ligger paa Gamble torght vti sancti Pæders sogn ibidem østen then gard, som Jens Sadelmager nw vti boer, oc væsten then gard, som Peyter Tyst vti boer, vti bredhe oc længe vppe oc neydhre met ald syn rette tilligning, encthet vndertaghet, vti myn tiid, myn husfrues tiid Botild, som ieg nw haffuer, oc vti bæggis wore æcthe børns tii met swadant vilkor, som her effter fylgher, først at ieg, myn husfrue Botild oc ware børn skulle aarlighe giffue til landgilde aff same gard syw marck, halffdelen Poske oc then annen halffdelen Michelmøsse, timmelighe til godhe redhe skullendis betale. Oc skulle wii oc forskreffne gard wel bygge oc husene met steentag ferdughe holde. Item skulle wii engen magt haffue nogen bygning eller forbættring paa forskreffne gard, huss eller jord at sælye, pantsætte eller i noger made affhænde vden forskreffne capitels vilge oc samtycke. Item skat oc ald annen tynge, som paalæggis aff herskaff eller byen, them skulle wii sielffue vdredhe oc vtgiffue oc derfor encthet affsla aff forskreffne leyæ. Item om forskreffne artikle eller noger aff them ey holdis, som fore stoer, tha skal forskreffne capitel haffue fuld magt forskreffne gard, jord oc huss igen at taghe oc anname vden ald rettegang eller delæ i noger made, oc wort breff wære magtløst oc andelis (!) forbrudt. Item nær jeg forskreffne Anders, forskreffne myn husfru Botild oc bæggis ware børn ære dødhe oc affgangne, tha skal forskreffne gard, jord oc huss met ald bygning

IV s.314

oc forbættring komme igen qwitte oc frii til forskreffne wor Frues kirke vden huers mandz hinder eller gensielse vti noger made. Til yttermere forwaring hænger ieg myt jndcegel met flere dannemendz jndcegle, som ære Morthen Scriffwer oc Hans Nielssøn, borghere ther same stædh, næden for thette forskreffne myt obne breff. Datum Haffnis die beati Mathie apostoli anno domini md vndecimo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.315

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 16 21:10:57 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top