eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.300

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 312-313
Nummer: 300


<-Forrige . Indhold . Næste->

300.

15 Feb. 1510.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard i Klædeboderne.

Alle men, thette breff see eller høre lessis, kwngør ieg Hanss Mortenssøn, borgher vti Køpnehaffn, meth thette myt obne breff, at ieg haffuer annamet en gard oc en jord vti leyæ aff heterlig capitel ther same sted, hørendis til wor Frwe kirke ibidem, som ligger vti Klædeboderne paa thet hyrne østen nest then gard, som Hans Pæderssøn i Helsingør haffuer vti leyæ aff same wor Frwe kirke, vti myn tiidh, myn husfrues tiid Karine, som ieg nw haffuer, oc vti bæggis wore æcthe børns tiid, vti længe oc bredhe, vppe oc nedhre, som hand nw begreben oc indhegnet er, enthet vndertaget, met swadant vilkor, som her effter fylger, først at ieg, forskreffne myn husfru oc bæggis wore børn, skulle aarlige giffue til forskreffne wor Frues kirke tolff mark til landgilde aff forskreffne gard, halffdelen om Posken oc annen halffdelen om Michelsmøsse tymelige til gode redhe betale skullendis. Oc skulle wii oc forskreffne gord wel bygge oc hæffde, oc hwssene meth steentag tæcke oc i gode madhe forware. Item skulle wii engen magt haffue forskreffne gard, hwss, bygning eller forbætring at sælye, pantsætte eller vti noger made affhende

IV s.312

vden forskreffne capitels vilge, raad oc samtycke. Item skat oc ald annen tynge, som paalæggis aff herskaff eller byen, then skulle wii sielffue vdredhe, vdgiffue oc sware, oc therfore enthet affslaa aff forskreffne leyæ. Item om forskreffne artickle eller noger aff them ey holles, som forscreffuit staer, tha skal forskreffne capitel haffue fuld magt forskreffne gard, hwss meth ald bygning oc forbætring for vden ald rettegang eller dele igen at taghe oc anname, oc wort breff wære magtløst oc aldeles forbrudhet. Item nar ieg forskreffne Hans Mortenssøn, forskreffne myn husfrue Karine oc bæggis wore børn ære dødhe oc affgangne, tha skal forskreffne gard oc hwss met ald bygning oc forbætring komme igen qwithe oc frii til forskreffne wor Frue kirke vden hwers mandz hinder eller gensielse i noger made. Til yttermere forwaring hænger ieg myt jndcegel meth flere dannemendz jndcegle, som ære Pæder Jonssøn, radman, oc Hænning byskriffwer ther samme stædh vnder forskreffne thette myt obne breff, som giffuet er vti forskreffne Køpnehaffn sancti Sigfridi dag anno domini millesimo quingentesimo decimo.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.313

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør mar 15 21:18:05 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top