eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.296

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 308-309
Nummer: 296


<-Forrige . Indhold . Næste->

296.

24 Juni 1509.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard og Bod i Suderboderne.

Alle them, thette nerwærendis breff see æller høre lessis, kwngør jeg Jacob Remesnidher, borgher vti Købindhaffn, at ieg haffuer annamet vti leyæ aff hederligt oc erligt capitell oc raad vti forskreffne Købindhaffn ..... oc en boedh hørendis Syæle altheret vti wor Frwes kirke ibidem, som ligghe vti then gadhe, som kalles Sudher .... vti forskreffne wor Frwes sogn paa then østre sidhe synden, nest thet hyørnehwss, som nw Pæder Skræddher vti boer, vti min tidh oc vdi myn husfrues tiid Anne, som iegh nw haffuendis worder, oc vti bæggis wore æcthe børns tiidh, met sodant vilkor, som effter følger, først at ieg, forskreffne myn husfru skulle giffue, saa længe wii leffue, syw marck Danske penninge aff samme gaard til forskreffne altheris procuratoribus paa Købindhaffne capitell oc raad, som tha tilstædhe ære ............... beggis wore børn, som forskreffne gard oc boed beside wille, giffue aff them otthe marck aarlig, halffdelen om Poske oc annen halffdelen sancti Michaelis tiidh. Item skulle wii wel bygge forskreffne gard oc boed, oc thennom met tegl tag .......... skulle wii oc giffue skat oc alle koningelige oc stadtz tynger, som forskreffne gard oc boed anrørende ære, vthen same huss leyæs formyndskelse i alle madhe. Oc skeer thet saa, at forskreffne artickel æller noget aff them besynderlige ey holdes, tha skal thette breff, som wii haffue aff forskreffne capitell oc raad, aldeles magtesløst wære. Oc skulle the fuld magt haffue ....... anname forskreffne gard oc boed meth ald theris bygning oc forbætring oc skicke them effter theris vilge til forskreffne altheris ..... forbætring. Item nar ieg, forskreffne myn husfrue oc beggis wore børn affgangne ære, tha skulle forskreffne

IV s.308

gard oc boed met ald bygning oc hæffd, som the tha findis, hwilke ey skulle før eller siden i nogre made affhendis, vthen aldt hinder eller gensigelse til forskreffne althere igen at komme. Til hwes ytermere vitnesbyrd hænger ieg myt jndcegl met flere dannemendz jndcegle, som ære Pæder Skræddher oc Boo Pwngemagher, borghere vdi forskreffne Købindhaffn. Giffuet ther samme stæd sancti Johannis Baptiste dag, aar effter Gudz byrd twsynde femhwndrede paa thet niendhe.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.309

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør mar 15 19:50:54 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top