eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.293

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 305-306
Nummer: 293


<-Forrige . Indhold . Næste->

293.

6 Feb. 1509.

Lejebrev paa en Frue Kirke tilhørende Gaard i Klædeboderne.

Alle mend, thette breff see æller høre læssis, kwngør ieg Jeip Olssøn, borgher vti Køpmandhaffn, meth thette myt obne breff, at ieg haffuer annamet en gard oc jord i leyæ aff hederlig capitel ther sammestædz, som ligger til wor Frwe kircke ibidem, vti myn tiidh, myn hwsfrwes tiidh Lutze, som ieg nw haffuer, oc vti bæggis wore æcthe børns tiidh, liggendis vti Klædeboderne i wor Frwe sogn ibidem, østen næst then gard, som Pæder Jonssøn nw vti boer, oc wæsten nest then gard, som Magns Saxen nw vti boer, vdi længe oc bredhe, oppe oc neydre, som hand nw begreben oc indhegnet er, enthet vndertaghet, met swadant wilkor, som her effter fylger, først at ieg, myn husfrue Lutze oc bæggis wore æcthe børn skulle aarlig aar giffue til forskreffne wor Frue kircke fyre mark til aarligt landgilde aff forskreffne gard til gode redhe, halffdelen Poske, oc anden halffdelen Mickelmøsse at betalle. Oc skulle wii oc forskreffne gard wel bygghe, heffde oc hwssene met stentag tæcke oc i gode made forwære. Item skulle wii engen magt haffue nogen bygning eller forbætringh paa forskreffne gord eller hwss at sælye, pantsætthe eller i noger madhe affhendhe vden forskreffne capitels vilge, raedh oc samtycke. Item skat oc ald anden tynghe, som paa læggis aff herskaff eller byen, then skulle wii sielffue vtredhe, vdgiffue och sware fore, oc ther fore enthet affslaa aff leyæn. Item om forskreffne artickle eller noger aff them ey holdis, som forskreffwet staer, tha skal forskreffne capittel haffue fuldmagt forskreffne gard, jord oc hws met ald bygning oc forbætring for vden ald rettegangh eller dele igen at taghe oc anname, oc wort breff wære magtløst oc forbrwdt i alle made. Item nar ieg forskreffne Jeip Olssøn, forskreffne myn husfru Lutze oc bæggis wore æcthe børn ære dødhe oc affgangne, tha skal forskreffne gord oc

IV s.305

hwss met ald bygning oc forbætring komme igen qwithe oc frii til forskreffne wor Frwes kircke vden hwer mandz hindher eller gensigelse i noger madhe. Til yttermere forwaringh hænger ieg myt jndcegle neden for thette breff, met flere dannemændz jndcegle, som ære Boo Remsnidher oc Jens Sadelmagher, borghere ther samme stædz. Giffwet vti Køpmandhaffn, sancte Dorothee dag, aar effther Gudz burdh twsendhe femhwndredhe paa thet nyendhe.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.306

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør mar 15 19:05:24 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top