eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.292

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 304-305
Nummer: 292


<-Forrige . Indhold . Næste->

292.

2 Feb. 1509.

Lejebrev paa en St. Peders Kirke tilhørende Gaard i Kødmangerstræde.

Alle mend thette breff seer eller hører læse, kwndgiør ieg Hans Arildssøn, wor naduge herris koninghs harnskwiskere, ath jeg met myn hosfrws Marine rodh, viliæ oc samticke haffuer i leye annammet wtj beggis wore liffs tiid oc ecthebarns tiid en sancti Pedhers kirckis gord oc grwnd met brede oc længe som nw indhægnet er, liggendis i Kiødmanger stræde vesthen op tiil strædhet, nordhen nest op tiil en sancti Pedhers gordh, som Mattis Smedt nw i boer, søndhen nesth op tiil Jacop Troldz gordh, for vj mark peninge, som gængelige ære i Køpnehaffn, aarlighe wth ath giffue kirckewæriæ tiil samme sancti Pedhers kircke iij marc om sante Michels dag oc iij marc om poske betimeligen. Oc skulle wij bygge oc forbedhre forscreffne gord oc grwnd met waaractigt tymmer oc steentagh, som nw sedwan er i Køpnehaffn. Oc skulle wij icke haffue macht ath sæliæ, pantsettæ, ydermere i leyæ at lade, afflyttæ eller affhende hwadt som helst ther bygges eller forbædres paa forscreffne gord oc grwnd, oc holdhe

IV s.304

selffue alle kongelige tønge, som ære eller paa leggis i woer tiid. Item nar forscreffne article icke holdis, som forscreffuit staar, tha eller nar ieg, myn hosfruæ Marine oc beggis woer ecthe barn døde ære, tha skall forscreffne gord oc grwndh komme qwyt oc frij ighen till forscreffne sancti Pedhers kircke. Till ydermere vidnetzbyrdh haffuer jegh hength myth jndzegle nedhen for thette myth opne breff met andre dannementz jndzegle, som ieg ther tilbedhet haffuer, som ære Nielss Perssen oc Hanss Plennæ. Datum Haffnie die purificationis Marie anno domini millesimo quingentesimo nono.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.305

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør mar 15 18:59:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top