eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.291

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 303-304
Nummer: 291


<-Forrige . Indhold . Næste->

291.

31 Jan. 1509.

Lejebrev paa en St. Peders Kirke tilhørende Gaard i St. Pederstræde. Jfr. Nr. 276.

Jeg Hans Moenssøn, prest oc vicarius tiil sanctæ Cristoffers altære i Worfrwe kirckæ i Køffnehaffn, kendes meth thette mit opnæ breff meg i leyæ ath haffuæ aff sanctæ Pedhers kirckes forstandere i forscreffne Køffnehaffn een iord i lenggæ oc bredhæ, som hwn nw bygd oc indheygnet eer, østhen op tiil then gord, som lillæ her Lawris nw i boor, oc westen op tiil then gord, som Hans Glendzæ nw aff forscreffnæ sanctæ Pedhers kirkæ i wære haffuer, liggendis

IV s.303

meth swodant wilkor oc foroor, at ieg skal hennæ byggæ oc wed magt hollæ oc giiffuæ twm, som kirckæ weriæ ære, hwert aar tiil godæ redhæ i myn liiffs tiid two Sk. grot, then ænæ om poskæ oc then annen om Mekilssmøssæ. Item skal ieg oc haffuæ magt, om ieg viil, at opladæ i myn liiffs tiid eller dødzstwnd een hwem ieg wiil thet sammæ breff, som ieg haffuer po forscreffne iord, oc han skal giiffuæ ther aff effther myn død hwert aar firæ Sk. grot, the two Sk. grot om poskæ oc the two Sk. grot om Mekiils møssæ, oc hollæ forscreffne iord oc bygning wed magt oc behollæ thet i syn liiffs tiid oc ey annet breff ther po tagæ. Skedæ thet oc swo, thet Gwd forbiwdæ, at forscreffne jord oc bygning ey bleffue wed magt hollæ(!) aff meg eller them, som effther meg finghæ, at merkelig brøst fwndes, tha skullæ sanctæ Pedhers kirckes weriæ haffuæ magt at anammæ forscreffne iord meth bygning tiil kircken wdhen gensielsæ. Item nor wij bodhæ dødhæ oc affgangnæ, tha skall forscreffne jord meth alt syn forbeyrning frij oc qwit igeen kommæ tiil sanctæ Pedhers kirckæ wden hwers mandz hindher eller giensiælsæ i nogher modhæ. Tiil vidnesbyr eer met jndzeyglæ meth hedherligge mendz mesther Hogen oc her Per Ipssøn jndzeyglæ hengdæ næden fore thette met opnæ breff. Datum Haffniæ 4a feria proxima ante festum purificationis anno domini millesimo quingentesimo nono.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.304

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør mar 15 18:52:29 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top