eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.288

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 301
Nummer: 288


<-Forrige . Indhold . Næste->

288.

8 Avg. 1508.

Bartholomæus Læge bortskøder et Hus i Odense, som han selv havde bebot.

Jegh Bartholomeus Læghe, borgere oc byman i Købnehaffn, gør vidherligt met thette her mith opne breff for alle, at iegh haffuer soldh oc affhendt oc met thette mith opne breff selger och affhender fraa megh oc till thenne breffuisere myn kære søn Hans Bartholomeussen, byfoget i Odens, oc hans sande arffuinge ewerdelige at eye oc eye skullendis en myn hws oc iordh, ther som iegh selff i bodhe then tiidh iegh bodhe i Odhens, thet steenhws østen næst Hans Dwnk oc westen næst thet hws, som kalles Herrehuset, op oc neder i lenge oc brede, som thet nw begrebet ær, bysens iord vndentaget effther the gamle skøde breffs lydelse, som han selff wel weth at beholde, till ewindeligh eye for eth fuld køb for hwer manz tiltale. Oc kennes iegh megh at haffue opboret aff forneffnde myn søn all then deel han haffwer loffuet megh paa halfannet hundrede mark nær oc siw mark rede penninghe, oc ey andre ware, at betale skullendis innen poske nw næst komendis til gode rede vten alt hinder oc hielperede. Till ydermere wissen, vidhenisbyrdh oc stadfestelse tha henger iegh Bartholomeus Læghe mith intsegle nedhen for thette mith obne breff met flere dannementz intsegle, som iegh ther till bedet haffuer, som ær Hans Bogebinder, borgemester i Købnehaffn, oc Oleff Asserssøn, borgermeister i same sted, Niels Kok oc Pær Jonssen, radmæn i samested, ath thee lade henge theris intsegle met mith nedhen for thette mith opne breff, som ær giffuit oc screffuit i Købnehaffn forscreffne aar effther Gudz byrdh twsende fæmhwndrede paa thet otthende, tisdaghen effter ad vincula Petri.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark.

IV s.301

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 13 22:03:08 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top