eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.286

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 299-300
Nummer: 286


<-Forrige . Indhold . Næste->

286.

20 Marts 1508.

Thingsvidne om Nr. 284.

Alle the, som thette breff forekommer, hilse wij Jens Laurensson, byfoget i Køpnehaffn, Hans Bogebinder, Oleff Atzerson, borgemestere, Pedher Jonsson, radmandh, och Hennyngh Nielsson, borgere oc scriffwere i samestet, ewindelige meth Gwdh, gør wittherlight oc kennes met thette wordt obne breff, at aar effther Gwdz byrd md octauo mandagen nest for wor Frwe dag annunciacionis pa Køpnehaffns bytingh fore os oc menighe thingmendh then dag thingsøgendis, var schicket fornwmstig man Anders Thomeson, borgere i Køpnehaffn, hwilken som met lowligh thingslydh skøtte oc oplodh fraa hanum oc alle hans arffwinge oc till sancti Mauricii altere i sancti Nicholai kircke i sammestetz pa then nørre sidhæ weeth høffwe koor, som iumffrw Maries beledhe vti soolgislen myth pa samme althere standendis, een hans gordh, iordh oc grwnd i forscreffne Køpnehaffn liggendis vth met Stranden paa thet osthre hiørne vdt met thet lille Færiestræde, oc nw Gertridh Brandz vti boor, norden nest op till then gordh, som nw Iffwer Feriemandh vti boor, oc hører forscreffne sancti Nicolai kircke till, huilken iordh aff forscreffne gord, som er i syn bredhæ vt met strædet pa then vestre endhe aff synder oc i nør 14 alne æth quarteer oc thw finggerbreeth, i syn bredhæ pa then østre endhæ 4 alne 1 1/2 quarteer oc eeth fyngerbreth, item i syn lenghæ fraa strædet oc till then østhre endhæ pa iorden 29 siælensche alne, meth forscreffne lenghe oc bredhæ vppe oc nedhræ vti alle maade, som nw forscreffne gordh indhegnit oc begreben er, intthet vndentagit, skall wære oc bliffwæ till forscreffne sancti Mauricii althere effther thet købe breffs innehollelsse, som ther vppa giffuet oc giordt ær till ewindelige æye haffwe oc beholle schullendis. Her vppa beedis Mattis Bwsk radmandh pa forscreffne sancti Mauricii altharis vegnæ oc lowlige fick eeth vwillight thingssvithne aff tesse 12 effterscreffne dandhemendh, som ære Arendt Hake, Jørgen Kock, Hans Fryemandh, schipper Søffren, Boo Pwngemagere, Jens Symensson, Hans Kock, Swendh Matzson, Hans Karnath, Søffrin Snytkere, Anders Brøggere oc Henrich Brøggere, borgere i sammestet, hwilcke 12 forscreffne dandemen aff fogedens befalning vti samdregtelig beraadt vtginghe oc meth lowligh thingslydh ighen indkomme oc alle ændreg-

IV s.299

telige vithnede pa theris gode thro, siell oc sandhet, at the hørdhe oc saghe samme dag, at forscreffne Anders Thommeson war innen 4 thingstocke pa Køpnehaffns byting, oploodt oc skøtte fraa hanum oc alle hans arffwinghe oc till forscreffne sancti Mauricii altere i forscreffne sancti Nicolai [kircke] een hans gord, iordh oc grwnd vt met stranden liggendis pa thet østre hiørne vt met thet lille Feriestræde till ewindelige eye, som fore er rørdt. Thet vithne vij forscrefne meth wore intsigle nædhen for thette breff hengendis. Giffuet aar, dag oc stedt som forscreffuit staar.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.300

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tor mar 13 19:53:35 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top