eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.284

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 296-297
Nummer: 284


<-Forrige . Indhold . Næste->

284.

8 Marts 1508.

Skøde til Mauritii Alter i Nikolaj Kirke paa en Gaard paa Hjørnet af Lille Færgestræde og Stranden. Jfr. Nr. 282.

Jegh Anders Thommesson, borgere i Køpnehaffn, gør witterlight oc kennes for alle, som nw ære oc kommeschulle, meth thette mydt obne breff, at ieg meth myn frij williæ, raadt, samtøcke oc fuldbord myn kære husfrw, som ieg nw haffwer, haffwer solth, skødt oc affhendt oc meth thette myth obne breff sæll, skøder oc affhender fraa megh oc alle mynæ arffuinge oc till sancti Mauricij altere i sancti Nicholai kircke i Køpnehaffn pa then norre side weeth høffwe koor, som jumffrw Maries billedhe vti solgisslen myth paa zamme althere stondendis etc., een myn gord, iord oc grwnd i forscreffne Køpnehaffn liggendis vdt meth Stranden pa thet østhre hiørne vdt meth thet lille Feriestræde oc nw Gertridh Brandz vti boor, norden nest op till then gordh, som sancti Nicholai kircke tilhører oc nw Ijffwer Feriemandh vti boor i sancti Nicholai soghen hersammestedz, hwilken forneffnde gordh, som ieg køffte aff Hans Fwglesangh i Landzkrone, oc Peter Bøddeker i Køpnehaffn nw aff megh framdelis køffte for thw hundredhe oc halff attende marck och thiwe danzske penninge oc

IV s.296

forscreffne gord strax gaff till forscreffne sancti Mauricij altere for messer oc gwdz thiæniste vtj hwer wghe till ewigh tiidh, for forscreffne gord for zamme altere holless skall, som sancti Nicholai kirckes boogh ther om ydermere vtwijsser oc jnneholler, vti lenghe oc bredhæ, vppe oc nedhræ, som nw forcreffne gord, iord oc grwnd jndhegnet oc begreben ær, jntthet vndentaget, skall wære oc bliffwe til forscreffne sancti Mauricij altere till ewindelige æye osv. osv. Thill vithnisbyrd her om, at swo i zandheet er oc swo vti alle moode wbrødelighen holles skall, som forscreffuit staar, haffwer ieg hengdt myth jntsigle nedhen for thette myth obne breff oc kerlige tilbedendis hederlige oc forsiwnlige men, som ere Moens Laurensson, Per Jonsson, radmen, Hans Matzson oc Hennyngh Nielsson, borgere oc scriffwere i zammestedt, om theris jntsigle till ydermere vithnisbyrd her fore. Giffwet i Køpnehaffn aar effter Gwdzbyrd md octauo onsdagen nest fore sancti Gregorij then hællige pawes dagh.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.297

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons mar 12 20:57:27 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top