eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.281

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 293-294
Nummer: 281


<-Forrige . Indhold . Næste->

281.

1 Marts 1507.

Skøde paa en Hjørnebod i Nikolaj Sogn ud mod Stranden paa Hjørnet af Lille Færgestræde.

Jeg Hans Fwgelsangh, borgere i Landtzkrone, giør wittherlight ock kennes fore alle, som nw ære och komme schulle, meth thette myth obne breff, ath ieg haffwer solth, skøth och affhenth ock met thette mydt obne breff sæll, skødher ock affhendher fraa megh oc alle myne arffwinghe oc till beskeedhen man Anders Thommesson, borgere i Køpnehaffn, oc till alle hans arffwinge een myn hiørne boodh i forscreffne Køpnehaffn liggendis i sancti Nicholai soghn i samme stedh vd met Stranden østen ock synden nest then gordh, som her Aghe Axelson fordom otthe, som thet gamle howeth breff therom ydermere vtwiiss oc inneholler, som ieg forscreffne Anders Thommesson ther pa antwordeth oc fongeth haffwer, vti lenghe ock bredhæ, vppe oc nedhre, som till forscreffne boodh, iordh oc grwnd indhegnet ock beghreben ær, inttet vndentaget, skall forscreffne Anders Thommesson oc hans arffwinge haffwe, nydhæ, brwghe ock beholle till

IV s.293

ewindelig æye eye skwlendis, oc kennes ieg meg oc myne arffwinge at haffwe annammeth, fonget ock vpboret penninge och fwldwerdt effther myn fwldkomne nøghe for forscreffne boodh, iordh oc grwndh, at ieg tacker hanom for goeth betalningh, thi kennes iegh megh oc myne arffwinge inghen parth, deell eller rettigheet effther thenne dag at haffwe wti forscreffne boodh, iordh oc grwnd vti noghre maade, oc beplichter iegh megh oc myne arffwinge forscreffne Anders Thommesson oc hans arffwinge at frii, heemlæ oc tilstaa forscreffne boodh, iordh oc grwndh for hwers mandz tilltaall, som ther vppa kan tilltale meth nogher ræth. Kandh ock swo skee, thet Gwdh forbydhe, at forscreffne boodh, iord, grwnd eller nogher hennes retthe tilhørelse worde forscreffne Anders Thommesson eller hans arffwinghe vti noghre maade affwunden meth kirckelow, landzlow eller meth nogher anden rethgangh eller for myn hemmelss brøsth skyldh, tha tilplichter ieg megh oc myne arffwinghe forscreffne Anders Thommesson ock hans arffwinge swo goeth een boodh, iordh oc grwndh at wederlegghe eller anneth iorde goodzs, som hanum oc hans arffwinge met nøgis, innen sex wgher dag strax nest effther kommendis wden all gensielse ther imoodh wti nogher maade. Till hwess ydermere bewiiss, vithnisbyrd oc fastheedt her om, ath swo i sandheet er oc swo vti alle mode wbrødelighen holless skall, som forscrefuit staar, haffwer ieg hengdt mydt intsegele nædhen for thette myth obne breff oc kerlige tilbedendis hederlige oc forsiwnlige men, som ære Jens Olsson, radman i Landzkrone, Jens Mickelsson, Hans Matzsson oc Nielss Persson grydestøbere, borgere i Køpnehaffnn, om theris intsegele till yder mere withnisbyrdh her fore. Giiffwet i Køpnehaffnn anno domini md septimo mandagen nest fore sancti Lucii pape et martiris dagh.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv. x

IV s.294

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: ons mar 12 19:25:10 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top