eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.276

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 289-290
Nummer: 276


<-Forrige . Indhold . Næste->

276.

7 April 1505.

Thingsvidne om Skøde til St. Peders Kirke paa en Grund i St. Peders Stræde.

Alle the, som thette breff forekommer, helse wij Pæder Jonssen, byfoget i Køpnehaffn, Laurens Pæderssen, Hans Clawessen, Mattis Tidkessen, radmen, oc Hennyngh Nielssen, borger oc schriffuere i zamme steth, ewindelige meth Gudt. Gøre wij vittherlight, ath aar effther Gudz byrdt m0d0 quinto mondagen nest effter sancti Ambrosij dag pa Køpnehaffn bytingh for oss oc menighæ thingmen, som zamme dagh thing søgte, vor skicket fornumstig man Hans Glenzsse, borger i Køpnehaffn, huilken som meth lowlig things liwdt skøtte oc oploodt fraa hannum oc alle hans arffuinge oc till sancti Petri kirke i Køpnehaffn till ewindelige æye een hans jordt oc grwndt i forscreffne Køpnehaffn liggendis norden weeth sancti Petri stræde, huilken som han køffte aff Oleff Gwmmessen, vesthen nest then gordt, som Karine Meynekes fordom vdj boode, oc østhen nest op till then gordt, som nw her Oleff Bobbe vdj være haffuer i sancte Pæders soghn her sammestedz, vdi lenghe oc bredhæ, vppe oc nedhre, som nw forscreffne jordt oc grwndt indhegnet oc begreben ær, meth all hennes retthe tilhørelsse, inttet vndentaget, skall forscreffne sancte Pæders kirke haffwe, niwdhæ, brwghe oc beholle effter thet howith breffz jnnehollelsse, som ther vppa giffuet oc giorth er, till ewindelige æye eye schulendis. Her vppa beedis Syor Matzssen pa forscreffne sancte Pæders kirckes vegnæ oc lowlige feck eet vwilligt thingss vithne aff tesse xij effterscreffne dandemen, som ære Mattis Olssen, Niels Jepssen, Anders Lassen, Mattis Grydestøbere, Jens Heghne, Jeppe Laurenssen, Thomes Clawessen, Clawes Kannestøbere, Powell Jenssen, Oleff Clawessen, Clawes Hennekessen oc Per Grubbe, borgere i zammesteth. Huilcke xij forscreffne dondemen aff fogedens befalningh vdj samdregteligh beraadt vdtginge oc meth lowlig thingssliwdt ighen indkomme

IV s.289

oc alle endregtelige vithnede pa theris gode thro, siell oc sandheet, ath the hørde oc soge samme dag, at forscreffne skødhe swo gick oc foor jnnen iiij thingstocke pa Køpnehaffn bytingh, som for er rørdt. Thet vithne wij forscreffne meth wore jntsigle nædhen for thette breff hengendes. Giffuit aar, dag oc stedt som forscreffuit staar.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.290

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir mar 11 20:13:12 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top