eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.275

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 288-289
Nummer: 275


<-Forrige . Indhold . Næste->

275.

3 Marts 1505.

Skøde til Æbelholt Kloster paa en Grund i St. Klemens Sogn sønden for Korsgaard.

Alle the, som thette breff forekommer, helsæ wii Pæder Jenssøn, byfoget i Køpenhaffn, Oleff Assrarssøn, borgemester, Matis Bwsk, Matis Tydkessøn, radmen, och Hemmingh Nielssøn, borgere och schriffuere ibidem, ewinneligh meth Gwdt. Gøre wii wittherligt, att aar effter Gwdtz byrdt md quinto mondagen nest effther midfaste søndagh paa Køpnehaffn byting for oss oc menighe tinghmen, som samme dagh ting søgte, wor skicket beskedhen man Hans Michelssøn aff Nætwedhæ, hwilcken som meth lowlig, tings liwdt skøtte oc oploodt hannum oc alle hans arwinge ok tyl Ebbelholtz closther i Siælandh tyl ewinnelig eyghe een hans jordt ok grwndt i fornefnde Køpnehaffn liggendes paa then syndher ændhe wdi then gordt, som kalles Kaarsgordt, hwilcken jordt som er i sin lenge paa then syndher sidhæ nesth op tyl Hælikorss altaris jordt i wor Frwe kirckæ i Køpnehaffn xxiiij siælenskæ alne oc iij qvarteer i sin lenghæ paa then nørre sidhæ wt met then Helliandz closthers jordh xxv siælenske alne oc ett qvarteer, i sin bredhæ paa then westhre sidhæ xij siælenske alnæ oc iij qvarteer, item paa then østhre sidhæ i sin bredhe xij siælensche alnæ ok iiij qvarteer, meth forskreffne lenge oc brede wppe oc nedhre wti alle maade, som nw fornefnde jordt ok grwndt indhegnet och beghreben ær, meth all hennes rettæ tylhørelsæ entthet wndhentaget, skall bliffue tyl fornefnde closther effther thet howitt breffs indehollelsse, som ther wppæ giffuit oc giortt ær, tyl ewinnelige eye haffue och beholle skullendes. Her wppæ beedis her Mowens Jenssøn paa fornefnde closthers wegne oc lowlige fick eett wwilligt tingsswitnæ aff thesse xij efftherskriffnæ dandemen, som ere Jeppe Brwn, Pædher Skrædher, Per Jenssøn skomagher, Anders Offwerskerer, Syer Matzssøn, Oleff Clemitssøn, Swendt Bager, Jeppe Bager, Matis Spegel, Anders Brøgger, Jon Bryggære oc Oleff Hemmingssøn i zammestedt, hwilckæ xij forneffnde dandemen aff fogedens beffalningh wti samdrecktelig beraadt wtginge och meth lowligh tingssliwdt ighen indkomme oc alle endregtelige witnedhe paa theris godhe thro, siell oc sandhett, att the hørde oc zaage zammedagh, att fornefnde Hans Mickelssøn

IV s.288

wor innen iiij tiogsstocke paa Køpnehaffn bythingh, oplodt oc skøtte fraa hannum och alle hans arffwinge oc tyl fornefnde Ebbelholtz closther een hans jordt oc grwndt tyl ewinnelig eye paa then syndher ænde wti then gordt, som kalles Kaarsgordt, i forskrefne Køpnehaffn liggendes i sancti Clemitz sogn meth fornefnde lenghe och bredhe, wppæ oc nedhre, intthet wndhentageth, som fore ær rørdt. Thet swo ær fareth, gangeth oc witneth fore oss wdi zandhet, som forscreffuit staar, thet withne wii forscrefne meth wore intsigle næthen fore thette breff hengd, som giffuit aar oc dagh oc stedt forskreuit staar.

Scriptores rerum Danicarum VI. 205-06.

IV s.289

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: tir mar 11 20:02:27 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top