eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.272

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 284-285
Nummer: 272


<-Forrige . Indhold . Næste->

272.

22 April 1504.

Thingsvidne om Nr. 271.

Alle the, som thette breff forekommer, helssze wii Pær Jonsson, byfoget i Kopnehaffn, doctor Pæder Albrechtsson, Per Henrichsson,

IV s.284

kallis buntmagere, Berthram Heckeller, radmen, oc Hennyngh Nielsson, borgere oc schriffuere vti sammestedt, ewindelige met Gudt, gøre vitterligt, ath aar effter Gudz byrd mdiiii0 mandag nestfore sancti Jørghens dag pa Køpnehaffns bytingh for oss oc menæ thingmen, som samme dag thingsøgte, war schicket ffornumstig man Oleff Guldsmyt, borgere i Køpnehaffnn, huillken som met lowlig thingssliwdt effter hans kære husfrwes befalningh, Ællynæ Hanss dotter, hwess siell Gudt naade, skøtte oc oploodt fraa hennæ oc alle henness arffuinge oc till sancti Nicholai kircke i Køpnehaffn thwennæ hennes boder i forscreffne Køpenhaffnn liggendis, then enæ vdi thet lillæ stræde, som løber vtaff Færiestrædet oc op till sancti Nicholai kircke, norden weet adelgaden, vesthen nesth op till then boodt, som Hans Pæderssen, raadman i Helsingør, tilhører oc østen nest op till sancti Jørghens boder, then annen boodt liggendis i thet lillæ stræde, som løber fraa Amaghe torff oc op till forscreffne sancti Nicolai kircke, synden weeth adelgaden, vesthen nest op till forscreffne Hans Pæderssens boodt och østhen nest op till forscreffne sancti Nicolai kirckes iordt i sancti Nicolai soghn her sammestædz met hwss, iordt oc grundt vdi bredæ oc lenghæ imellom bode stræden met all theris rettæ tilhørelsse, inttet vndentaghet, skall forscreffne sancti Nicolai kircke haffue, niwdhæ, brugæ oc behollæ æffter thet gaffue breffs innehollelsse, som ther vppa giffuet oc giort ær, till ewindeligæ æye beholle schulendis. Her vppa bædis Mattis Busk, raadman, forstendere oc kirckewerie till samme kircke, pa forscreffne sancti Nicolai kirckes wegnæ oc lowlige feck eeth vwilligt thingssvithne aff tæsse 12 effterschreffne dandemen, som ære Hans Skærere, Jens Hollendsfare, Jens Offuerlendere, Hans Bagere, Per Brøggere, Clawes Smyth, Laurens Broker, Syer Matsson, Per Laurensson, Anders Sudere, Oleff Amage oc Jesper Bagere, borgere vti samme stædt, huilcke 12 forscreffne dandemen aff fogedens befalningh i samdregtelig beraadt vtginghe oc met lowlig thingssliwdt ighen indkomme och alle ændregteligæ vithnede pa theris gode thro, siell oc sandheet, ath the hørde oc saage samme dag, ath forscreffne Oleff Guldsmyth effter forscreffne hans husfrwes befalningh vor innen 4 thingstocke pa Køpnehaffns tingh, oploodt oc skøtte fra henne oc alle hennes arffuinge oc till forscreffne sancti Nicolai kircke till ewindelige æye forscreffne two boder met all theris tilhørelsse, intet vndertaget, som fore ær rørdt. At saa i sandheet ær vithnit for oss som forscreffuit staar, thet vitne wii forscreffne met wore intsigle nædhen for thette breff hengendis, som giffuet er aar, dag oc stædt, som forscreffuit staar.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.285

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 9 20:20:24 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top