eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.271

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 283-284
Nummer: 271


<-Forrige . Indhold . Næste->

271.

3 April 1504.

Gavebrev til Nikolaj Kirke paa en Bod i det lille Stræde, som løber fra Færgestræde til Nikolaj Kirke, og en anden i det lille Stræde fra Amagertorv til samme Kirke.

Jeg Ællijnæ Hanssedotter, borgerske i Køpnehaffn, gør vitterligt oc kenness meth thette myth obne breff, ath jeg meth myn frij villiæ oc welberaadt hwg meth samtøcke, raadt oc fuldbordt myn kære hwssbonde Oleff Guldsmyt haffuer vnth oc giiffuet oc meth thette

IV s.283

myth obne breff vnner og giiffuer fraa meg oc alle mynæ arffuinge till sancti Nicholai kircke zammestædt till ewindelige æye thwennæ mynæ boder j forscreffne Køpnehaffn liggendis i sancti Nicholai soghen her sammestædz, then enæ i thet lillæ stræde, som løber vtaff Færie strædet oc op till sancti Nicholai kircke, norden weet adelgaden, vesten nest op till then boodt, som nw Hans Pæderssen, raadman i Helsingør, tilhører oc østhen nest op till sancte Jørgens boder. Then anden boodt liggendis i thet lillæ strædhe, som løber fraa Amaghe torff oc op till forscreffne sancti Nicholai kircke, synden weeth adelgaden, vesthen nest op till forscreffne Hans Pæderssens bod oc østhen nest op till sancti Nicholai kirckes jord, meth hwss, jordt oc ghrundt vdi bredæ oc lenghæ jmellom bade stræden, som the nw indhegnede oc begrebnæ ære, meth all theris retthæ tilhørelsse, jnthet vndentaghet, ffor huicke(!) boder kircke verie oc forstendere till forscreffne sancti Nicholai kircke skulle ladhe holdhe ther thwo ewiighe messer fore till ewiigh tiidt vdi hwer wghe, som siwngis skulle for høffwe althere vdi zamme kircke, then enæ om onszdaghen aff alle cristnæ oc then anden om fredaghen aff Jhesu Cristi hællige fem vnder, oc i huilke messer, som togh ammyndelsse bøn skall holdes till Gudt for myn siell, forscreffne myn kære husbondes oc alles wore forældre siælle till myskundt oc saligheet. Kan oc swo skee, thet Gudt forbiwde, at forscreffne messer æy holless, som forscreffuit staar, tha skall jeg eller mynæ arffwinghe thess fuldmacht haffue forscreffne boder jghen at kalle meth all theris tilhørelsse, vden all hinder eller nogher gensielsse ther i moodt vdi nogher maade. Till een større vederkennelse oc bædre forwaringh, ath swo vdj sandheet ær oc swo vdj alle maade wbrødeligen holless skall, som fore ær rørdt, haffuer jeg kerlige bedet forscreffne myn kære huszbonde om hans jntsigle nædhen for thette myth obne breff hengendis meth fleræ hederlige oc reenliffwelige men, som ære her Hans Albrechtssen, her Symen Laurenssen, cannycke i Worfrwe kircke i Køpnehaffn, her Gregories Laurenssen, cappellan till sancti Sebastiani althere i zamme kircke, oc Mowens Laurenssen, radman i zammestedt, om theris jntsigle till ydermere vithnisbyrdt her foræ. Giiffuet i Køpnehaffn anno domini m0d0 quarto onsdagen nesteffter Palmesøndagh.

Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.284

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 9 20:04:10 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top