eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.270

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 282-283
Nummer: 270


<-Forrige . Indhold . Næste->

270.

9 Feb. 1504.

Tilstaaelse for Modtagelse af en Gave paa 2 Gaarde i Lille Fuglede til Jomfru Marie Alter i Frue Kirke for Jep Langs Sjælemesse.

Jeg Hans Nielssen, perpetuus vicarius till jomfrw Marie althere i jomfrw Marie kirke i Kiøffmanhaffn, giør wittherligh meth thette mith obne breff for alle mend neruerendis oc kommeskulendis, ath ieg haffuer annamet twoo gorde oc gotz liggindis vdj Arsherrit i Fwglede lille soghen, i Fwglede lille by, hwilcke twoo garde oc gotz, som aarlige skyller tiill landgiille vij pund korn, halff byg oc halff

IV s.282

rw, eth feth swin, j faar, j lam, ij gess, iiij høns och xiiij grot penninge, tiill forskreffne jomfrw Marie althere vdi Kiøffmanhaffn tiill ewindeligh eye eye skullendis aff velbyrdug suend Jep Lang, som han tiill fornempde althære giiffuet haffuer for sin siell oc for sine forældres sielæ och for alle cristne sielæ till hielp oc trøst, meth saadant skeell oc forordh, ath ieg skall holle eller holle lade en messe vdaff thee helge treefollighet huer søndag tiil ewigh tiidh fore hannum oc hans forælderne och en messe huer loffuerdag aff verduge moder jomffrw Maria, jomffrw Maria tiill loff, heder oc ære oc hannum oc hans forældre tiil hielp oc trøst tiill ewig tiidh. Thij tiilbindher ieg meg oc alle myne effterkommere vicarier oc cappelaner tiill forskreffne jomffrw Maria althere forscreffne twenne mæsser at holle eller holle lade vbrydelig paa forscreffne twenne dage, som forscreffuit stor, tiill ewig tiidh. Item vore thet saa sage, ath ieg eller noger vdaff mine effterkommere vicarier eller cappelane tiill fornempde jomffrw Maria althere ey wille holle eller holle lade forscreffne twenne messer, en vdaff thee helge tree foldighet om søndaghen oc en vdaff jomffrw Maria om løffuerdagen i saadan fundacie som forscreffuit stor, oc ther kwnne findes skellig bryst vdj, tha skall fornempde Jep Langs arffuinge haffue fuld mackt tiill ath annammæ samme forscreffne tuende gorde oc gotz tiill them ighen, oc forsee thet tiill eth annet fattiigt altære eller stet, som saadan forscreffne tieniste tuenne messer tiill ewig tiidh vbrydelige vel holle wiill. Tiill ydermere foruaring oc bedre stadfestelsse, ath saa skall holles oc bliiffue, henger jeg mit jndsegle nedhen fore thette mit obne breff met flere dannemendz, som jeg haffuer tiillbedhet at besegle met meg, som ære Lass Nagell, høffuitzman po Kaalundeborg, Per Olssen byfoghet vdj Calundeburg, Suend Jenssen oc Jens Hanssen, borgere i sammesthet, atthee henge theris jndsegle hoss mit jndsegle nedhen for thette mith obne breff. Datum Calundeborg feria sexta proxima ante festum beati Valentini martiris sub anno domini md40.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark,

IV s.283

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 9 19:43:49 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top