eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.269

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 281-282
Nummer: 269


<-Forrige . Indhold . Næste->

269.

29 Jan. 1504.

Thingsvidne om Skøde paa en Gaard paa Nørregade norden næst op til Byens Stræde og Rende, som løber fra Nørregade og ned til Rosengaarden.

Alle the som thette breff forekommer, helsse wii Pæder Jonssen byfoget i Køpnehaffn, Pær Thruwetssøn, Hans Bogebinder, borgemestere, Erlandt Jenssøn kalles Snare, Bertram Heckeller, Oleff Asscerssøn, raadmen, oc Hennyng Nielssøn, borger oc schriffuer i sammestedt, ewindelige mett Gud, gøræ vitterligt, ath aar effter Gudz byrdt thusende fæmhundredæ vppa thet fiærde mondagen næst foræ wor frwe dag purificationis pa Køpnehaffns byting for oss oc menighe thingmen, som samme dag thing søgte, voræ skickede beskeeden men Powel Jenssøn, som nu er i Baldrop, Thorsten Jepssøn skrædder och Jens Hanssen skomager, borgere i Køpnehaffn, hwilke som met lowlig thingsliudt skøtthe oc oplodhe fraa them och alle theris arffuinge hederlig och renliffuelig man her Mattis Mattssøn, perpetuus vicarius till the hellige xxiiii oldefædres alther i wor Frwe kircke i

IV s.281

Køpnehaffn, all theris deel, æyedom oc rættigheet allsammen, som the haffue ærffdt oc køfft vdi een gaard liggendis pa Nørregade i wor Frwe soghn her sammestædz østen vdt met adelgaden, norden næst op till byes stræde oc renne, som løber fra Nørregade och neder til Rosengaarden, met alle thens jorde och bygning vdi lenge oc brede vppe oc nedre vdi alle maade, som nw all theris parth, deel oc rættigheet vdi forskreffne gaard indhegnet oc begreben er, intet vndentaget, skall forskreffne her Mattis eller hans arffuinge haffue, niude, bruge oc beholle effter thet købebreffs jnnehollelse, som ther vppa giffuet oc giort ær, til ewindeligæ æye haffue schulendis. Her vppa bedis forskreffne her Mattis et lowlig ............... aff xii ..... dannemen, som ere Pær Bager, Nielss Hallendzfare, Hanss Clawessøn, Clawes Matzssøn, Morten Skrædder, Jens Nielssøn Skomager, Jens Kock, Borckort Skrædder, Jens Thygessøn, Jens Offuerlender, Hans Skærer, Syer Matzssen, borgere i samestædt, hwilke xii forskreffne dandemen aff fogedens befalning vdi samdregtelig beraadt vtginge, oc met lowlig ........ igen indkomme, oc alle endregtelige withnede pa theris gode tro, siell oc sandheet, at the hørde oc saaghe samme dag, at forskreffne Powel Jenssøn, Thorsten Jepssen Skræder oc forskreffne Jens Hanssen Skomager ware inden iiii thingstocke pa Køpnehaffns bything, oplode oc skøtthe fraa them oc alle theris arffuinge forskreffne her Mattis oc alle hans arffuinge all theris æyedom oc rettigheet vdi forskreffne gaard vdi alle maade, som fore ær rørdt. Thet swo er faret, ganget oc withnet for oss vdi sandhed, som forskreffuit staar, thet vithne wii forskreffne met woræ jndsigle nedhen for thette breff hengendis, som giffuit ær aar, dag oc sted, som forskreffuit staar.

Udenpaa: Skøde paa Jacob Bryggers gaard. »Alle Seglene ere Bomærker, uden det andet, som er Peder Truvetsøn borgemesters, hvor der i Skjoldet sees en halv opstaaende Ulv eller saadant et Dyr og oven paa Hjælmen en hel Ulv eller maaske en Ræv«. Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Frue Kirkes Arkiv.

IV s.282

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 9 19:33:14 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top