eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.267

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 279-280
Nummer: 267


<-Forrige . Indhold . Næste->

267.

30 Maj 1503.

Lejebrev paa en St. Peders Kirke tilhørende Gaard i Gammel Raadhusstræde.

Alle them thette breffh foræ komer wittherliigt gøræ wi efftherscreffnæ her Rasmus och Ciitzæ Tidickes, ath wi i leye haffwæ jen gaardh aff Sancti Pedhers kirckæ vdi Køphenhaffn, som bøggheth er pa Sancti Pedhers grwndh, hwilken som i Gammel Raadhws strædhet ligher, noordhen wet strædhet westhen nesth jen Helligestis gaardh, och østhen nesth then gaardh, ther Anders Lassen vogn karll nw vdi boor, och skwllæ wi forscreffne her Erasmus och Ciitzæ Tidickes haffwæ, nydæ och brwgæ forscreffne gaard i wores liffs tidh met then boodh, som liggher vdtil strædeth, som hørrer til forscreffne gaardh, och all annen forscreffne gaardz och grwndhz til hørelsse i lengæ och bredhæ opp och nedher, som hand nw begrewen er, inthet wndhertaghet, met saadant packt och vilkor, ath wi forscreffne her Erasmus och Ciitzæ Tidickes skwllæ hollæ forscreffne gaardh oc grwndh met bygningh och forbedringh, saa ath hand ey forfaller ydhermere een handh nw er, och skwllæ wi hollæ hanom met gotth stentagh och ther til met gyffwæ kiirckæ werie til forscreffne Sancti Pedhers kiirckæ vij mark peningh geffwæ och genghæ j Køpenhaffn til landgille aff forscreffne gaardh och boodh, som vd til gaden liggher, twenne tiidher vdh ath giffwæ til godhæ, som er om Sancti Micaelis dagh iiij marck och thi andre halfierdhæ marck om posken, och hawdsomhielsth(!) wi forbederæ forscreffne sancti Pedhers gaardh, thet skal bliffwæ til forscreffne gaardh, saa ath wi skwllæ hwerken selie thet eller panthsetthet eller aff flytthet vdhen kirckæweries samtigkæ. Item naarsom hielsth wi forscreffne her Erasmus och Ciitzæ Tidickes ære aff døde, tha skal forscreffne gaardh met bygningh och forbædringh, som ther thaa findes, kommæ qwith och frii ighen til forscreffne Sancti Pedhers kiirckæ. Item wodher(!) thet och saa, ath ieg, her Erasmus, vordher forseeth met noghet aff kiirckens, och begære jeg, her Erasmus, ath wæræ forstandher for forscreffne sancti Pedhers gaardh, tha skal jegh och nydhæ forscreffne gaardh och grwndh met

IV s.279

saa skel ath forscreffne vilkor och artickel holle som forskreffne staer. Til bedhre forwaringh ath saa er i alle modhæ som forskreffweth staar, trøcker jeg myth incegel nedhen for thette breffh och bedher jeg Per Baggher, borrer i Køpenhaffn, lonæ meg sytth incegel her til met. Gyffweth i Køpenhaffn then tiisdagh nesth for Pynss søndagh ar effther Gwdhz byrdh tusindee femhwndereth paa ..... treedigh.

Orig. paa Papir i Geh.-Ark. Levninger af 2 Segl paatrvkte i grønt Vox.

IV s.280

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 9 19:13:00 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top