eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.266

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 278-279
Nummer: 266


<-Forrige . Indhold . Næste->

266.

10 April 1503.

Skøde paa en Gaard paa Østergade.

Alle the, som thette breff forekommer, hilsse wij Pæder Jonssen byfoget i Køpnehaffn, Pæder Thruwetssen borgermester, Barthram Heckeller, Oleff Asserssen, radmen, oc Hennyngh Nielssen, borger oc schriffuer izammestæd, ewindelighæ meth Gud. Giøre vitterligt, ath aar efftir Gudz byrd m0d0iij0 mandagen nest effter sancti Ambrosij dag pa Køpnehaffn bything for oss oc menæ thingmen som zamme dag thingsøgte fornumstig man Jens Laurenssen borgere i Køpnehaffn, huilken som meth lowlig thingsliwd pa wor nadige herris koningh Hansses thiæneris vegnæ oc befalningh, Hans Grym borgerkock pa Køpnehaffn slot, skøtte oc oplood fraa hanum oc alle hans arffuinge oc till forsiwnlig man Albrecht fan Gock oc alle hans arffuinge hans gord, jord oc grwnd i forscreffne Køpnehaffn liggendis pa Østhre gade vesthen nesth then gord, som her Mowens Ebbessen fordom otthæ, østhen nesth op till Sancti Nicholai kirckes jord, som nw Wolther Kniphoff vdj wære haffuer, norden weet adelgaden i Sancti Nicholai soghen her sammestæds, meth hwssz, iord oc bygningh vdi lenghæ oc bredæ vppe oc nedhræ vdj alle maade, som nw forscreffne gord, jord oc grund indhegnet oc beghreben er, mæth all syn rætte tilhøreisse jntet vndentaghet at haffue, niwde, brwge oc behollæ effter thet skøde breffs jnnehollelsse, som ther vppa giffuet oc giort ær, till ewindeligæ æye haffue skulendis. Ther vppa bedis forscreffne Albrecht fan Gock oc lowlighe feck eeth vwillight thingszvithne aff thæsse xij effterscreffne dandemen, som ære Pær Bagere, Nielss Cleynesmijt, Torsten Skræddere, Morthen Skræddere, Hans Pærssen, Mickell Kræmmere, Nielss Jepssen, Thames Matssen, Jens Oløffssen, Pær Laurenssen, Pær Grubbæ oc Oleff Clæmitssen, borger i zammestæd, huilke xij forscreffne dandemen aff fogedens befalningh vdj samdregtelig beraad vtginge oc mæth lowligh thingszliwdh ighen indkomme oc alle eendregteligæ vithnede pa theris gode thro, siell oc sandheet, ath the hørde oc soghe samme dagh, at forscreffne Jens Laurenssen var innen iiij thingstocke pa Køpnehaffn bythingh pa forscreffne Hans Gryms vegnæ, skøtte oc oplood fraa hanom oc alle hans arffuinge

IV s.278

forscreffne Albrecht fon Gock oc alle hans arffuinge hans gord, jord oc grwnd i forscreffne Køpenhaffn liggendis pa Østhre gade met lengæ oc bredæ oc all syn rettæ tilhørelssæ, jntet vndentaget som foræ er rørdt. Thet swo ær foreth, gonget oc vithnet for oss vdj sandhet, som forscreffuit staar, thet vithne wij forscreffne meth wore jntsigle nædhen for thette breff hengendis, som giffuet ær aar, dag oc stæd, som forscreffuit staar.

Orig. paa Perg. i Geh.-Ark.

IV s.279

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 9 19:04:38 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top