eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.264

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 275-276
Nummer: 264


<-Forrige . Indhold . Næste->

264.

22 Avg. 1502.

Thingsvidne om et Skøde til Nikolaj Kirke paa et Hus paa Nikolai Kirkegaard.

Alle the, som thette breff forekommer, hilsse wii Pæder Jonssøn, byfoget i Køpnehaffn, doctor Pæder Albrechtssøn, Erland Jenssøn, kalles Snare, Bertram Heckeller, radmen, oc Hennyngh Nielssøn, borger oc schriffuer i sammested, ewindelige met Gud, gøre vitterligt, ath aar effter Gudz byrd mdii0 mandagen nest foræ sancti Bertholomei dag pa Køpnehaffn byting for oss och menæ thingmen, som samme dag thing søgte, vore schickede fornumstige men Johannes Metzenheem, kalless Bogebinder, oc Pæder Henricssøn, kalles Bogebinder 1), radmen i Køpnehaffn, pa Nicholaus vegnæ, Anders Nielssens søn, oc pa Karine Hansse dotter, Anne Hansedotter oc Margrete Hanssedotter, forscreffne Anders Nielssens steeffdøtter, huilke to forscreffne dandemen, som met loulig thingliwd berettæ oc skøtte oc oplode fraa forscreffne søskønnæ oc alle theris rettæ arffuinge Jeppe Jenssøn, borgermesther i Køpnehaffn, pa sancti Nicholai kirckes vegnæ eeth hwss, som ær mwreth imellom stolpe, som ær bygdt vppa sancti Nicholai kirkes jord, liggendis i Køpnehaffn synden till sancti Nicholai kirckegord, vdi lenghe oc brede, vppe oc nedre, som forskreffne hwss nw findess innen synæ iiii pælæ, inttet vndentaget, skall forskreffne sancti Nicholai kircke haffue, niwdhæ, brwgæ oc beholle till ewindelig æye æye skulendes, effter the gamlæ hoffwit breffs lydelsse, som wii forscreffne dandemen pa fornempde søskonnes wegnæ Jeppe Jenssøn, borgmester, paa sancti Nicholai kirkes vegnæ antwordet haffue. Her vppa beedis forskreffne Jeppe Jenssøn pa sancti Nicholai kirckes vegnæ oc lowlige feck eeth vwillight things vithne aff tesse xii effterskreffne dandemen, som ere Per Laurenssøn, Twe Jepssøn, Laurens Brøker, Hans Bryggere, Oleff Amage, Jens

__________

4) Skal læses Buntmagere, jfr. Nr. 268 og 272.

IV s.275

Eløffsøn, Per Olssøn, Mickell Kødmangere, Hans Skærere, Nielss Offuerlendere, Jens Mickelssøn oc Powell Tessebøle, borgere i sammested, huilke xii forskreffne dandemen aff fogedens befalningh vdi samdregtelig beraad vdginghe oc met lowligh thingsliwd ighen indkomme oc alle eendregtelige vithnede pa theris gode thro, siell oc sandheet, ath the hørde oc saage samme dag, ath forskreffne Johannes Metzenheem oc Per Henricssøn pa forscreffne søskønne wegnæ woræ innen iiii thingstocke pa Køpnehaffn bything oc skøtte oc vplode fraa them oc alle theris arffuinge forskreffne Jeppe Jenssøn pa forskreffne sancti Nicholai kirckes vegnæ eeth hwss, som ær mwret imellom stolpe, liggendis synden weth sancti Nicholai kirckegord, met lenge oc bredæ, vppe oc nedre, met all forscreffne hwss rette tilhørelsse, intet vndentaget, at haffue, niwdæ, brugæ oc beholle skulendis till ewindelig æye, som fore ær rørdt. Thet swo ær faret, gonget oc vithnet for oss i zandheet, som forscreffuit staar, thet vithne wii forscreffne met woræ jndsigle nædhen for thette breff hengendis, som giffuet ær dag oc stæd, som forscreffuit staar.

Udenpaa: Breff paa jord paa S. Nicolai kirkegaard 1502, som sogneherren paa boer. Afskrift i Dipl. i Geh.-Ark. efter Orig. i Nikolaj Kirkes Arkiv.

IV s.276

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: søn mar 9 18:34:15 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top