eremit.dk
Sti: Forside > Emneindeks > KD > Bind IV > nr.258

Kjøbenhavns Diplomatarium

Bind: IV
Side: 268-269
Nummer: 258


<-Forrige . Indhold . Næste->

258.

21 Marts 1501.

Lejebrev paa en St. Peders Kirke tilhørende Gaard paa Nørregade.

Jeg Jenss Amage, bwrgeræ i Kiøpnehaffnn, giør witterlickt alle nerwærendis oc komme scullenndis, at ieg med myn frii wiliæ oc myn kiæræ hwsfrwess Karine Pederss dotterss rod oc samtycked haffwer anammed eeth obeth besegelt permendz breff aff hederlige mend her Hanss Albretssen, canick, sogneprest til sancti Perss kircke i forscreffne stæd, Trwilss Oelssen oc Hanss Matssen, kirckeweriæ til forscreffne kircke, lydendis paa een gaar til samme forscreffne kircke, liggendis paa Nørrægadæ wæsten wet gaden norden næst then gaard, som liggær til sancti Lucii alteræ, som Kirstine Mattis Smidz

IV s.268

nw i boor, oc synden næst wor Frwess kirckess gard, som Per Perssen brygger i boor, met all forscreffne gordz oc boligss tilhørelse, hwss, iord, i lengæ oc bredæ, oppæ oc nedræ i alle modæ, som han nw indhegned oc begreben er, indted wndertaged, at ieg skall hanum nydæ oc brwgæ i mijn tijd, mijn kiæræ hwssfrwess oc beggess woræ børnss tiid met sodant wilkoor, at wj sculle selffue boo i forscreffne gord oc holde hanum færdig met god bygning oc forbædring i gode modæ, oc hwad som nw bygt er eller wj her effther bygge ladæ paa forscreffne gord, sculle wj ladæ teckæ met steen oc ey met anned, oc ther til aarligt giffue kirckewæriæ til forscreffne sancti Perss kircke x lubiske marck, som gænge oc geffue i Kiøpnehaffn æræ, twænnæ tider om aaret, v marck om posken oc the andre v marck betimelig til sancti Mickelss dags tiid, til landgille aff forscreffne gord oc bolig til gode redæ, oc sculle wj ey seliæ, ey pantzettæ, afflyttæ eller aff hendæ, hwad som paa forscreffne gord byggess eller forbædress i noger modæ. Oc naar wj allæ dødæ oc affleffnæ æræ, eller oc naar forscreffne wilckor ey holless, tha skal forscreffne gord oc bolig met hegnet oc forbædring, som ther tha findess, komme kwit oc frii til forscreffne sancti Pederss kircke, vden alt hinder oc gensielse therimod i noger modæ. Til hwess ythermeræ stadfestelse oc witnessbyrd hengger ieg mitt ingseglæ neden for thette mith obne breff. Datum anno domini mdprimo ipso die Benedicti abbatis.

Bagpaa med en gammel Haand: Thette breff ær pa Karine Amagis gordh pa Nørre gadhe. Orig. paa Perg. i Geh.-Ark. med Seglremmen vedhængende.

IV s.269

<-Forrige . Indhold . Næste->

Opdateret: lør mar 8 20:08:59 CET 2003
© eremit.dk 2001 - 2010 . Må frit anvendes og citeres med kildeangivelse
Kontakt:

Creative Commons License
Dette værk er licensieret under en Creative Commons Navngivelse-Ikke-kommerciel-Ingen bearbejdelser 2.5 Danmark Licens.

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!
Sidens top